SOK stiftelsen

Åsa Söderberg, vd och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater, är ordförande i SOKstiftelsens styrelse. Hon är stolt över SOK-avtalet: -Ja, vi ska känna stolthet över det här avtalet. Vår bransch har klarat att ta fram ett kollektivavtal som detta. Andra branscher och länder tittar på oss! Det var en tuff resa, det tog lång tid. Men vi gjorde det faktiskt! 

Åsa Söderberg har varit med och drivit frågan om ett pensionsavtal och omställningsavtal för scenkonsten i många år. Nu hoppas hon att SOKstiftelsen ska bli en självklar del av en yrkeskarriär för de scenkonstnärer som omfattas. Samtidigt ser hon en utmaning i att det kommer att finnas parallella system under ett antal år. Det tar ytterligare några år innan PISA-förordningen successivt fasats ut.

- SOK-avtalet är komplicerat i sig. Dessutom kommer vi att ha scenkonstnärer med olika villkor under några år. Det blir också en spännande resa, det gäller att vi i styrelsen har koll.

Det handlar om lång tid innan det går att säkert se hur utfallet blir och innan dess behöver styrelsen vara extra uppmärksam på intäkter i form av avgifter i relation till de kostnader stödet till karriärväxling medför. Eftersom allting är nytt har SOKstiftelsen ingen egen historik att utgå från. Den information styrelsen utgår från bygger därför än så länge i hög utsträckning på data och beräkningar från SPV, vilket medför ett visst mått av osäkerhet när styrelsen ska göra olika former av prognoser och liknande. 

- Men jag känner mig trygg med vd, verksamhetschef och rådgivarna, säger Åsa Söderberg.

Utmaning: frilansarna

SOKstiftelsen har påbörjat ett arbete med att besöka i första hand ledning och fack vid alla institutioner som omfattas av avtalet, och Skånes Dansteater har redan fått besök.

- Det är positivt med de här träffarna, tycker Åsa Söderberg. Jag kan se att det finns en tillit till kompetensen hos SOKstiftelsens rådgivare.

En utmaning blir att nå frilansarna. Inte minst musikalartisterna, som i princip aldrig har en enda arbetsgivare utan flera.

- Frilansare växlar ofta mellan jobb på institutioner och i fri sektor. Det är viktigt att vi kan nå dem med information om SOKstiftelsens stöd och villkor.

För frilansarna omfattas av SOK-avtalet (så länge de inte fakturerar i eget företag), även om de ibland har kortare kvalifikationstid och därmed får mindre ekonomiskt stöd – det aktiva stödet är dock detsamma så snart man kvalificerat sig för stöd.

- Som ordförande i SOKstiftelsen vill jag uppmana arbetsgivarna som omfattas av avtalet att vara aktiva! Se till att era anställda får information om det stöd SOKstiftelsen kan ge, och glöm inte bort frilansarna!

Nyfikenhet

Åsa Söderberg märker att det finns intresse och nyfikenhet hos scenkonstnärerna.

- Men det finns också en oro, det ska man inte sticka under stol med. ”Hur kommer det att påverka mig?” De har ingen tydlig bild än, den kommer med tiden. Det här är människor som valt att fokusera tidigt i livet. De har valt ett annorlunda yrke, sett ur det stora perspektivet. De möts ofta på ett särskilt sätt av omvärlden – och det gör att frågan ”hur ska jag kunna lita på att den här människan förstår mig” dyker upp när de ska träffa en rådgivare.

Artister är särskilda, speciella, menar Åsa Söderberg. Och vanliga! Börjar man bena i det är de yrkesmänniskor på samma vis som andra.

- Men en skillnad är att de är vana vid att få bekräftelse. Att ha som jobb att stå på scenen innebär att få omedelbar bekräftelse. När du byter yrke måste du lära dig att läsa av bekräftelser på andra sätt – det kommer inte att vara så ljudligt, och inte så tydligt.

Nu hoppas Åsa Söderberg på att scenkonstnärerna kommer att ta vara på den här möjligheten.

- Det här är bra! Och själv tycker jag att uppdraget som ordförande är stimulerande och spännande. Ett hedersuppdrag! Vi i branschen har slagits för ett nytt pensionsavtal i många år, och SOK-avtalet är en viktig del av den uppgörelsen.