SOK stiftelsen

Tiden mellan hägg och syren är starkt förknippad med examen, utspring och den ljusnande framtiden. Vd Helene Bergstedt summerar här erfarenheterna efter att de första åtta karriärväxlarna nu påbörjat sina nya yrkesbanor. 

- Vi ser att vår modell med rådgivning och ekonomiskt stöd har fungerat bra och att vi jobbar på rätt sätt. För oss är det oerhört viktigt att vi är lyhörda och stämmer av processen. Vi har fått förtroendet att utveckla en framåtsyftande verksamhet med en unik modell och vi har framför allt också fått förtroendet att hjälpa människor i ett viktigt skede av deras yrkesliv.

Sedan den operativa starten i slutet av 2016 och fram till årsskiftet 2019/20 har trettiosex karriärväxlare beviljats ekonomiskt stöd varav åtta alltså avslutat den ofta långa och ofta utmanande processen att hitta en ny yrkesväg.

- En av de största lärdomarna är vikten av att börja tänka på sin karriärväxling tidigt, det betonar nästan alla som intervjuats och det säger vi gärna själva också; kontakta oss tidigt även om du inte har mer än en vag tanke ännu. Vi har också tagit till oss synpunkter kring administration och regelverket, det har varit både ris och ros men med en övergripande hög nöjdhet, något jag väldigt stolt och glad över.

Ung verksamhet går in i mognadsfas

SOKstiftelsen är ung i sig med knappa fyra verksamhetsår. Verksamheten har byggts upp från noll i snabb takt och utan modeller från liknande verksamheter att kopiera eller utgå ifrån. Sedan starten har stiftelsen varje månad samlat in uppgifter från arbetsgivarna och har nu byggt upp en egen statistikbank. Verksamheten går nu in i en mognadsfas efter de första etableringsåren och möter en annan typ av utmaningar. Långsiktighet och stabilitet kring regelverket och processen prioriteras men självklart lyssnar stiftelsen in önskemål på förändringar.

- Den största utmaningen för framtiden, både på kort och lång sikt, är att förädla och förvalta verksamheten väl och fortsätta att vara relevanta och viktiga för karriärväxlarna och för arbetsgivarna. Båda parter ska uppleva att värdet av SOKstiftelsens verksamhet är högt och att de får ut vad de behöver.

Djungeltrumman viktig för ökad kännedom

En ytterligare fortsatt utmaning är, trots att scenkonstbranschen är relativt liten, att jobba fokuserat mot ökad kännedom om SOKstiftelsen. Hos gruppen frilansare är kännedomen om SOKstiftelsen lägre än hos de fast anställda på institutionerna. Målet är att optimera flödet in i verksamheten och att karriärväxling i sig blir en integrerad och naturlig del i yrkeslivet.

- Det bästa betyget vi kan få är nöjda karriärväxlare som blir goda ambassadörer för vår verksamhet. Ju fler karriärväxlare som blir klara, desto mer ökar också kännedomen om vår verksamhet, djungeltrumman är fortfarande den bästa kommunikationsvägen.

Läs mer om utvärderingen här

bild

Vi fortsätter jobba fokuserat mot ökad kännedom om SOKstiftelsen, säger Helene Bergstedt, vd.