SOK stiftelsen

Nu har det gått ett drygt år sedan SOKstiftelsen officiellt startade sin verksamhet den 1 november 2016. Det har varit ett intensivt år med mycket utveckling, och nu ser SOKstiftelsens vd Helene Bergstedt att ett efter annat faller på plats. Totalt 17 karriärväxlare har hittills ansökt och beviljats stöd, åtskilliga fler har kontaktat SOKstiftelsens rådgivare för att diskutera sin situation. 

- Det här har varit det första reguljära året med SOKstiftelsen. Det har varit otroligt spännande att gå igång med verksamheten på allvar. Det är roligt att vi har blivit så positivt mottagna.

Under det här första verksamhetsåret har SOKstiftelsen satsat mycket på kommunikation. Både för att informera om avtalets möjligheter, men också för att etablera verksamheten och SOKstiftelsen som en samarbetspartner i de här frågorna. Och inte minst för att skapa intresse. Framför allt SOKstiftelsens rådgivare, men också andra, har besökt scenkonstinstitutioner, yrkesgrupper och enskilda, blivande karriärväxlare.

- Nu går vi in i en ny fas. Verksamheten börjar övergå mer i löpande drift, även om det fortfarande pågår mycket utveckling. Många utvecklingsdelar har blivit klara under året, snart är det mer normal verksamhetsutveckling som kommer att pågå. Samtidigt är vi fortfarande i en etableringsfas – stiftelsen är fortfarande ung och avtalet gäller dessutom inte fullt ut ännu. Vi behöver fortsatt jobba med kommunikation och kännedom, och uppmuntra scenkonstnärerna att kontakta oss. Det kommer att dröja några år innan SOKstiftelsen är fullt etablerad. Men redan nu märker vi att fler och fler kontaktar oss och söker stöd, det är en positiv utveckling som vi vill ska fortsätta.

Långa cykler

Fortfarande omfattas en del av den gamla PISA-förordningen – de som hade mindre en fem år kvar till pensionsåldern vid årsskiftet 2014/15. Till och med nästa år gäller alltså övergångsreglerna.

- Att vi sedan ser en successiv upptrappning av antal sökande är naturligt och något vi räknar med. Det viktiga är egentligen att fler och fler kontaktar oss inför en eventuell karriärväxling för att på så vis öka kunskapen om vilket stöd de kan få och för att starta den mentala processen.

SOKstiftelsen arbetar för att ingen ska missa möjligheten att söka stöd – därför är information viktigt. Fler och fler kontaktar SOKstiftelsen i det vi kallar orienteringsfasen, alltså innan scenkonstnären ansöker om stöd. 2017 ansökte tio personer om stöd och ytterligare 25 personer sökte kontakt inför en eventuell kommande karriärväxling

- Det är långa cykler i det här, kommenterar Helene Bergstedt. Det är ett nytt sätt för hela branschen att se på detta, från att man varit van vid ett system där tillsvidareanställda scenkonstnärer kunnat ta ut tjänstepension vid en särskild tidpunkt är det här en annan process, som tar längre tid. Dessutom omfattas tidsbegränsat anställda. Vi vill ju helst att samtalet om en framtida karriärväxling ska vara en naturlig del av en scenkonstnärlig karriär.

Inte farligt att kontakta oss

Under 2018 fortsätter arbetet med att etablera SOKstiftelsen.

- Vi har förstås fortsatt kontakt med yrkesgrupperna som omfattas och med olika personer på scenkonstinstitutionerna som behöver känna till vad vi gör och som kan hjälpa oss att informera.

En annan viktig del av arbetet kommande år är att visa vad det kan innebära att få stöd av SOKstiftelsen, vad det innebär att karriärväxla.

- Vi vill att scenkonstnärerna ska känna förtroende för oss, att det inte är farligt att kontakta oss och diskutera sin situation. De första karriärväxlarna, som blir klara för nya yrken i slutet av 2018, blir viktiga, och jag hoppas att de kan hjälpa till att sprida information och inspiration.

Om ett år

- Om ett år hoppas jag kunna säga att vi har dubblerat antalet scenkonstnärer som ansökt om stöd och att det pågår samtal med ännu fler. Allt det vi gör syftar till att hamna på en rimlig nivå i antalet som vill ha SOKstiftelsens stöd – men var den nivån är vet vi inte riktigt än. Det är också viktigt att både fack och scenkonstinstitutioner är nöjda med SOKstiftelsen och det vi gör. Och att scenkonstnärerna ska uppfatta oss som den resurs och tillgång som vi faktiskt är.