SOK stiftelsen

När SOKstiftelsen invigdes berättade verksamhetschef Annika Hamrin och rådgivarna Annica Wreile samt Linda Lekander vad karriärväxling är och hur det kan gå till. 

I filmen kan du se hur processen för karriärväxling går till. Du får också möta rådgivarnas berättelser om karriärväxling.

Se filmen om karriärväxling här

bild

Annica Wreile karriärväxlade när hon var 34 år.