SOK stiftelsen

Har du funderat på att ställa om till ett nytt yrke? 

Seminariet ges i Göteborg den 9 november.

Att växla karriär kan väcka många tankar och känslor. Du kan behöva hjälp att sortera dina tankar inför ett nytt yrkesval. Idag är du skicklig inom ett specifikt och speciellt yrkesområde. Hur gör du för att ta avstamp i det du kan och vill, så att det blir rätt för dig? Du kan också många saker som du kan använda i olika sammanhang, i olika roller och kanske i en annan bransch. Det handlar om att få insikter, ha förmåga och vilja att göra någonting med sin kunskap, sina erfarenheter och sina egenskaper.

Under den här dagen kommer din förståelse för din kommande karriärväxling öka.  Du får inspiration att utforska nya vägar, och på så sätt orientera dig framåt.

Innehåll:

  • Karriär och karriärstilar
  • Karriärväxling och identitet
  • Kompetens
  • Motivation och intressen
  • Engagemang och drivkrafter

Vi varvar teori med övningar och samtal. Seminariet arrangeras i samverkan mellan Trygghetsrådet TRS och SOKstiftelsen. Vi riktar oss till dig som:

  • omfattas av SOK-avtalet; dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker.
  • är dansare inom Dansalliansen

Tid

Torsdagen den 9 november 2017 8.30-16.00 i Göteborg

Plats

Den 9 november: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg.

Det finns tolv platser. Först till kvarn gäller!

Seminarieledare

Annica Wreile, Rådgivare på SOKstiftelsen och Trygghetsrådet TRS

Linda Lekander, Rådgivare på SOKstiftelsen och Trygghetsrådet TRS

Anmälan

Anmäl dig via denna länk:  Göteborg 9 november 2017

Frågor?

Annica Wreile, telefon 08-442 97 43, e-post: annica.wreile@sokstiftelsen.se

Linda Lekander, telefon 08-442 97 44, e-post: linda.lekander@sokstiftelsen.se

Varmt välkommen hälsar Annica och Linda!