SOK stiftelsen

Har du funderat på att växla karriär, att ställa om till ett annat yrke? SOKstiftelsen har bildats för att bistå dig på den resan. Om du är dansare, sångsolist, korist, musikalartist eller musiker och har arbetat på de offentligt finansierade scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet kan du ansöka om stöd. 

Vi arrangerar ett informationsmöte för att du ska få veta mer om vad SOKstiftelsen kan göra för dig, om den dagen kommer då du bestämmer dig för att sluta i ditt nuvarande yrke. Du kan få olika stöd beroende på hur lång anställningstid du har, både ekonomiskt stöd och aktivt stöd (t.ex. coachning, rådgivning och mycket annat).

En förutsättning för aktivt stöd är att du har arbetat minst 18 månader på en eller flera scenkonstinstitutioner under de senaste fem åren. Det är olika kvalifikationstid för de olika yrkesgrupperna när det gäller det ekonomiska stödet.

Du får möta SOKstiftelsens rådgivare som berättar hur det går till. Efteråt finns det tid för enskilda frågor.

Är du frilansare?

Har du eller har haft tidsbegränsade anställningar av olika slag omfattas du av avtalet! Så fort du har en anställning, tillsvidare eller tidsbegränsad, på någon av de scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet räknas din tid och du kan söka stöd från SOKstiftelsen. Frilansare med egen firma omfattas inte av avtalet.

Här ser du vilka scenkonstinstitutioner som omfattas. 

Tid: måndag 20 november, kl 18-20.

Vegetarisk wrap, kaffe o kaka finns från 17.30.

Plats: Teaterförbundet för scen och film, Kaplansbacken 2 i Stockholm, Lokal ”Stallet”.

Anmälan: senast 16 november till: tf.medlemsinfo@teaterforbundet.se

Skriv ”SOK” i ämnesraden.

Välkommen!