SOK stiftelsen

 

2017 var det första året med reguljär verksamhet i SOKstiftelsen. Året präglades av intensivt utvecklingsarbete och information till yrkesgrupper, arbetsgivare och fack.

Tio personer beviljades stöd under året. Ytterligare 25 var i kontakt med rådgivare i orienteringsfasen, inför en eventuell kommande karriärväxling.

Här kan du läsa foldern med kortversionen av året som gick! (pdf, 6 sidor)

bild

År 2017 - en kortversion