SOK stiftelsen

- Vi tar detta på största allvar och jobbar med att ha en dialog om SOK-avtalets möjligheter. Det är en viktig ingrediens i våra anställdas arbetsliv. Vi önskar att våra sångare och musiker i god tid börjar prata med en rådgivare, säger Annika Andersson, HR-chef på Malmö Opera. 

Elisabeth Boström är artistchef på Malmö Opera och hoppas att samtalen om möjligheten till en andra karriär ska bli naturliga och införlivade i sångarnas hela yrkesliv.

Annika Andersson var med i Svensk Scenkonsts förhandlingsdelegation när SOK-avtalet förhandlades fram. Hon menar att det var efterlängtat bland personalcheferna, som ofta diskuterade möjligheter att ge stöd till personer som ville avsluta sin scenkonstkarriär.

- Jag tycker inte att det kunde blivit en bättre lösning, att SOKstiftelsen samverkar med Trygghetsrådet TRS. Det finns så många vinster med det. Hos TRS finns rådgivare som är vana vid att hantera medarbetare som står inför förändringar, det skapar synergieffekter. Vi tappade inte tid med att bygga upp ett helt nytt system för omställning.

En livsstil

Att vara anställd i ett operahus är inte vilken arbetsplats som helst. Det är en livsstil att leva i musikteaterns värld. För många är yrket nästan som ett kall.

- Generellt är det en hög trivselfaktor i operahusen. Kanske särskilt hos oss, ler Elisabeth Boström. Självklart finns det stress, särskilt när vi har en sådan hög produktionstakt som vi haft nu, men den generella stämningen är god!

På Malmö Opera informerar de framförallt de som börjar få rätt ålder för att ansöka om stöd från SOKstiftelsen. För sångarna, koristerna och musikalartisterna är det från och med månaden innan 45-årsdagen till och med månaden innan 56-årsdagen.

- Något vi har märkt är att de som finns inom åldersintervallet, kanske till och med mot slutet av det, står ganska villrådiga. Däremot kan vi skönja en nyfikenhet hos de grupper som ännu inte är kvalificerade att söka, säger Annika Andersson. Jag tror det handlar om att vänja sig vid tanken! Kanske blir det lättare för dessa personer när de uppnår rätt ålder.

Den som är nyfiken och vill veta mer får gärna kontakta rådgivarna på SOKstiftelsen för att få mer information och bolla tankar – och kanske några funderingar att ta tag i, redan innan rätt ålder för att ansöka är uppnådd.

Medarbetarsamtal

Elisabeth har medarbetarsamtal en gång per år.

- Där tar jag upp, med dem det gäller, möjligheten att ansöka om stöd för karriärväxling, och beskriver SOK-avtalet. Jag betonar att det helt och hållet är deras eget beslut men att jag rekommenderar dem att ta reda på villkoren, för sin egen skull. Avtalet innebär så många möjligheter!

Med SOK-avtalet kom ett fantastiskt erbjudande, menar Elisabeth. Men steget kan vara stort.

- När jag tar upp det i ett medarbetarsamtal är jag noga med att betona att jag inte nämner det på grund av att de inte skulle hålla tillräckligt hög kvalitet, utan just för att det är ett erbjudande som kan betyda så mycket positivt för dem i förlängningen.

Elisabeth betonar att hon inte vill att någon ska gå miste om erbjudandet. Samtidigt förstår hon dilemmat:

- En professionell sångare på ett operahus är så oerhört van vid att allt de gör bedöms. Att ge konstnärlig feedback till våra sångare är en del av mitt uppdrag, en del av mitt jobb. Om jag då i ett medarbetarsamtal säger att det finns möjlighet för dig att karriärväxla, kan det förstås uppfattas som kritik av deras insats. Men jag ser även andra aspekter på mitt ledarskap och vill stödja i hur mina medarbetare integrerar sitt arbete hos oss med resten av livet. Där är frågeställningen: ”Hur tänker du kring pension och en möjlig karriärväxling innan?” högst relevant.

- Om jag tänker rent egoistiskt som arbetsgivare skulle det inte vara så värst bra om alla som kan slutade nu – det är goda sångare och fina medarbetare. Så det är verkligen för deras skull jag informerar om detta.

Modernt system

Så ur ett arbetsgivarperspektiv är det alltså inte heller helt lätt. Men Annika Andersson betonar att de är mycket nöjda med avtalet.

- Vi tycker att det är ett mer modernt och vedertaget system för konstnärlig personal. Vi lämnade ett tungrott, dyrt och oberäkneligt pensionssystem. Bara att gå över till bestämda procentandelar gör det lättare för scenkonstinstitutionerna att budgetera.  Det är något som vi uppskattar högt hos oss.

Avtalet skapar möjligheter till en konstruktiv dialog, menar Annika. Till exempel den dagen sångaren inte längre orkar med den höga produktionstakten, eller kanske inte längre är helt bekväm med de oregelbundna arbetstiderna. Utmaningen är att på ett naturligt sätt införliva samtalen om SOK-avtalet under hela yrkeskarriären, helst redan under utbildningen.

Rörlighet

- SOK-avtalet skapar också möjligheter till ökad rörlighet inom operakören genom den trygga omställningsprocess som avtalet medger, menar Annika Andersson.

- Vilket kan göra så att fler åldrar kan representeras i kören – det är förstås bra, tillägger Elisabeth Boström.

Elisabeth menar att arbetsgivare och arbetstagare är överens om orimligheten att alla kan fortsätta i kören tills de fyller 67 år.

- Som 67-åring orkar du inte vara med i den produktionstakt vi har idag och det är heller inte en självklarhet att du vokalt håller måttet så långt upp i åren, det kräver i så fall ett stort dagligt arbete med din sångteknik, speciellt om du tillhör vissa stämgrupper. Alla vill vi att Malmö Operakör ska kunna fortsätta leverera på samma höga konstnärliga nivå som idag och det förutsätter förstås en kontinuerlig förnyelse av sångare i lugn takt.

Informationsmöten

Annika Andersson berättar att hon haft informationsmöten med yrkesgrupperna, både kör, orkester och musikalartister. Artisterna måste själva ta initiativet och driva på om de vill karriärväxla, men Annika menar att det är viktigt att arbetsgivaren hjälper till att sprida informationen:

- Och att vi på HR finns till hands vid enskilda frågor. För oss är det viktigt göra sångarna medvetna om att när de väl fyllt 56 har de missat möjligheten att ansöka om stöd för karriärväxling.

För musiker är det lite andra regler som gäller, till exempel att de kan ansöka om stöd från och med månaden innan 55-årsdagen till och med månaden innan de fyller 64 år.

- Ingen av dem jag pratat med säger att det är ett dåligt erbjudande, säger Elisabeth Boström. Jag ska verkligen fundera på det, säger de. Och i nästa mening: …men jag trivs ju så bra och har så mycket jag vill ge!

Det är ett stort steg att lämna det man känner så väl och har investerat så stor del av sitt liv i.

- I botten tror jag att det handlar om en tveksamhet och oro inför förändringar. Jag har full respekt för det. Men förändringar är också en möjlighet till en omstart, en nystart. Och den möjligheten gör att de kan använda sina kompetenser i kombination med att utveckla nya.

- Alla våra anställda är på sitt eget sätt fantastiska. Idag är de konstnärer som arbetar i kören – men många har redan hobbys som skulle kunna bli deras nästa karriär, säger Annika Andersson.

bild

Elisabeth Boström, artistchef, och Annika Andersson, HR-chef