SOK stiftelsen

SOKstiftelsens rådgivare Monica Held och Maria Åberg har intervjuat ett antal chefer med personalansvar för att kartlägga de behov av stöd som kan finnas. 

- Vår rapport ska ligga till grund för att utveckla ett stöd till framför allt chefer med personalansvar, som behöver samtala med medarbetare om karriärväxlingsfrågor, säger Monica Held.

Nu vill SOK-stiftelsen erbjuda ledare med personalansvar verktyg för att hålla i samtal med medarbetare kring karriärväxlingsfrågor. Dels för att på ett tidigt stadium ha en dialog kring karriärväxlingsfrågor, dels för att föra in sådana frågor som en naturlig del i utvecklingssamtalen. En annan viktig del är konstruktiva avslutssamtal så att den som lämnar organisationen känner sig stärkt inför karriärväxlingen.

Dilemma

- Att jobba med karriärväxlingsfrågor är ett dilemma för arbetsgivarna. Å ena sidan ser de flesta nyttan och nödvändigheten, å andra sidan är det väldigt känsligt att lyfta frågor om karriärväxling med högpresterande medarbetare utan att det kan missuppfattas, säger Maria Åberg.

Det är en fördel om det är en oberoende part som informerar om karriärväxling för att avdramatisera det, tycker cheferna. Men cheferna behöver också ha rutiner kring när samtalen ska genomföras, hur de ska genomföras och när medarbetare ska informeras.

Särskilt viktigt kan det vara att stärka de som jobbar nära den konstnärliga personalen, till exempel stämledare, balettmästare, repetitörer, i att coacha medarbetare och informera om vart man kan vända sig när det gäller frågor om karriärväxling.

Viktig kompetens – kunna föra samtal

Rent generellt är det en viktig kompetens för chefer att kunna föra samtal med dialog och öppenhet i syfte att nå bra lösningar för såväl individ som verksamhet.

- Det är framträdande i alla intervjuer att de yrkesgrupper som hör till SOK-avtalet generellt trivs med sina jobb. De får leva sin dröm och göra det de brinner för. Det gör också att frågor om karriärväxling kan kännas främmande att ta upp eller närma sig. Det är också viktigt att drivkraften till att byta karriär kommer från medarbetarna enligt de vi talat med, säger Monica Held.

Information och sekretess

Fortsatta insatser från SOK-stiftelsen tycker de intervjuade bör handla om tillgänglig information på olika sätt, tydlighet med vilket stöd som erbjuds i olika faser, att stärka cheferna i att vara transparenta med information och uppmuntra chefer, fackliga representanter och medarbetare att kontakta SOK-stiftelsen för information och stöd.

Särskilt viktigt är det att informera om att medarbetare kan kontakta SOK-stiftelsens rådgivare redan i orienteringsfasen för att få information och bolla tankar kring karriärväxling. Och att kontakten med SOKstiftelsen sker under sekretess!

- Vi ser framförallt att stödet till chefer ska vara ett förebyggande stöd för att stärka chefens roll inför att berörda yrkesgrupper närmar sig fönstret för att kunna söka karriär- och omställningsstöd, säger Monica Held.

I höst kommer arbetet med ett förebyggande stöd till chefer bli klart.

caption

Maria Åberg

caption

Monica Held