SOK stiftelsen

I år är vi med och berättar om våra erfarenheter av att arbeta med karriärväxling mitt i yrkeslivet. SOKstiftelsen, Trygghetsrådet TRS och Teaterförbundet för scen och film arrangerar gemensamt ett seminarium måndagen den 3 juli i TCO-landet, Strandgatan 19 i Visby, lilla scenen klockan 15. 

På en förändrad arbetsmarknad (och med ett rörligare yrkesliv) kommer allt fler att behöva byta yrke och yrkesinriktning kanske både en och flera gånger under ett yrkesliv. Det ställer nya krav på arbetsmarknadens aktörer – bland annat kommer individen att behöva tillgång till en professionell samtalspartner, som kan motivera och ge stöd för en hållbar karriärväxling, dvs. ett nytt yrke och fortsatt försörjning.

Trygghetsrådet TRS och SOKstiftelsen arbetar redan med dessa aktuella frågor. De båda omställningsavtalen omfattar vissa yrkesgrupper med specifika behov av karriärväxling mitt i yrkeslivet; idrottare och scenkonstnärer. Trenden att fler grupper på arbetsmarknaden behöver tillgång till den här sortens kvalificerat stöd under sin yrkesaktiva tid är dock tydlig.

Hur arbetar TRS och SOKstiftelsen med stöd till karriärväxlare under pågående yrkesliv? Hur ser behovet ut – nu och i framtiden? Hur ser parterna på frågan? Vi får också en beskrivning av processen ur karriärväxlarnas perspektiv.

Läs mer om seminariet och vilka som medverkar här