SOK stiftelsen

- Pandemin riskerar att fortsatt påverka både SOKstiftelsen och TRS under våren, kanske hela året. Helene Bergstedt, vd, vill inte sia om ”det nya normala” – men att många kommer att ha förändrat sina arbetssätt när det här är över är ändå ganska säkert. 

- För oss var det en stor utmaning när allt fler blev uppsagda i vår systerorganisation TRS – samtidigt som vi fick ställa om och jobba på distans. Arbetsgivarna i SOKstiftelsen fick också ställa in och ställa om verksamhet – och situationen påverkade förstås möjligheterna för oss att komma ut och prata karriärväxling på scenkonstinstitutionerna.

Trots det har SOKstiftelsens rådgivare genomfört flera informationsmöten, och fler är inbokade under våren. Även om antalet ansökningar var ovanligt få (fyra dansare) har intresset och kontakterna med scenkonstnärer ökat.

- Fler kontaktar oss i mycket god tid, långt innan karriärväxlingen är tänkt att ske. Och det är bra! Vi förväntar oss att få fler ansökningar under 2021. Redan det första kvartalet ser antalet ansökningar ut att bli fler än hela 2020.

Flera av de aktiva karriärväxlarnas planer påverkades av pandemin, och de fick hjälp med att revidera planerna för att hitta nya eller alternativa vägar till sitt nya yrke.

Vad händer under våren?

- Vi fortsätter att arbeta enligt plan. Det innebär bland annat att vi fortsätter ta fram digitala verktyg som ska underlätta karriärväxling, vi kontaktar tidigare karriärväxlare som sagt att de kan hjälpa till att sprida information om sina resor till nya karriärväxlare, vi håller informationsmöten och har mycket kontakter med både karriärväxlare och arbetsgivare.

För att stärka förutsättningarna att kunna leverera utifrån SOKstiftelsens och TRS uppdrag har kommunikationsfunktionen stärkts.

- Kommunikation är alltid en central uppgift för oss. Framför allt har behovet ökat i TRS verksamhet, men den nya kommunikatören kommer även förstärka kommunikationen inom SOKstiftelsen.

- Vi behöver också stärka vår kompetens och förmåga att ta större kliv i digitaliseringstransformationen och anställer därför en it- och digitaliseringsansvarig till det gemensamma kansliet. Det är spännande och kan skapa stora möjligheter för dem vi finns till för.

Hur arbetar SOKstiftelsens personal i vår?

- Så länge rekommendationerna är att jobba på distans så gör vi det. Vi har sedan start följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär distansmöten, och digitala aktiviteter under hela våren, spår Helene Bergstedt.

- Det har ju fungerat väl. Jag känner ingen oro för det. Det har i sig inte påverkat verksamheten negativt. Tvärtom har det fungerat väldigt bra.  Och som jag ser det har vi inget val. Vi kommer att finnas tillgängliga och till hands - men på det digitala sättet.

Det nya normala?

- Ingen kan med säkerhet sia om framtiden. Många förändringar, i beteenden, i arbetssätt och sätt att leverera verksamhet har pandemin tvingat fram eller accelererat. Vad som kommer att vara kvar när det finns en valmöjlighet är svårt att veta. Allt det som människor upplever har underlättat deras liv, deras vardag, kommer säkert att vara kvar. En ännu större förväntan på snabbhet, digital smidighet och hög servicenivå likaså.

Att pandemin kommer att påverka hur arbetslivet ser ut framåt är Helene ändå ganska säker på.

 

- Nu finns digitala verktyg och vi har lärt oss och i viss utsträckning vant oss vid att mycket arbete kan utföras på annat sätt och från annan plats. Det gör att vi nog kommer att se på arbetsplatsen på ett annat sätt i de verksamheter och för de roller där det är möjligt. Samtidigt tror jag att det finns uppdämt behov av att träffas, umgås och uppleva saker tillsammans. Det finns en stark längtan till det. Det kan mycket väl bli en pendel som slår hårt åt det hållet när teatrarna och idrotten öppnar igen – och en marknad för festfixare...

bild

Helene Bergstedt, vd.