SOK stiftelsen

I vilka situationer blir du gladast? Det behöver inte vara där ditt nya jobb är – men det kan vara första steget i en karriärväxling. 

Annica Wreile och Linda Lekander är de två rådgivare som i första hand kommer att arbeta med karriärväxlarna i SOKstiftelsen. Båda två har lång erfarenhet av just karriärväxling.

– Jag har jobbat med karriärväxling inom olika branscher, säger Annica Wreile. Inte minst på SOKstiftelsens systerorganisation Trygghetsrådet TRS.

Linda Lekander är nyanställd och kommer närmast från fackförbundet SRAT (fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning). Där har hon bland annat arbetat med just karriärväxlingsfrågor som medlemsrådgivare.

– Det har funnits olika skäl till medlemmarnas behov av karriärväxling. Ibland har organisationen fått en ny kompetenskarta och det har gjort att en del varit tvungna att karriärväxla. Ibland har det varit förslitningsskador som gjort att en person inte kunnat vara kvar i ett yrke.

Egen karriärväxling

Båda två har också egen erfarenhet av karriärväxling.

– Jag började plugga till personalvetare när jag var 34, säger Annica Wreile. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det var roligt att börja läsa någonting som intresserade mig. Att börja studera när man har livserfarenhet och yrkeserfarenhet gör också att det blir lätt att ta till sig studierna.

Linda var professionell fotbollsspelare och karriärväxlade för sju år sedan.

– Jag tänkte till och började plugga till personalvetare redan under fotbollskarriären. Det var jättejobbigt. Fotbollen fanns i mitt hjärta och det var en sorg att det inte skulle vara så för evigt. Men när jag sedan hittade kopplingen mellan fotbollen och det jag studerade, och kunde använda de kunskaperna upptäckte jag att den kopplingen kommer att finnas kvar. 

Hitta en röd tråd!

Hur ska du egentligen tänka inför en karriärväxling?

– Spontant: gå på det som känns kul och lite spännande, säger Annica Wreile. I vilka situationer blir du gladast? Det behöver inte vara direkt kopplat till ett arbete – men det är något att utgå från för att så småningom landa i ett nytt jobb. För mig handlade det om möten, möten med människor.

– Vad fångar ditt intresse? Vad känns glädjefullt? Ibland kan man ha en inre röst som uppmanar en att utforska någonting vidare – det här är ett tillfälle att lyssna på den rösten, säger Linda Lekander.

Den som står inför en karriärväxling har ett gyllene tillfälle att lyssna till sig själv. Testa sig själv – vad gillar jag? Vad gillar jag inte?

– Utmana dig själv och läs platsannonser. Vad verkar kul? Vad vill du inte jobba med? Öppna sinnet för andra infallsvinklar, säger Annica Wreile.

– Försök hitta en röd tråd! Vad lockar dig? Är det att möta människor, programmera, eller något annat? säger Linda Lekander.

Ny verksamhet

Nu startar en ny verksamhet med karriärväxling och omställning för konstnärliga yrkesgrupper inom scenkonsten. Utmanande och roligt, tycker de båda två.

– Utmaningen är att det är nytt, viktigt, meningsfullt och spännande, säger Linda Lekander. Det här är unikt! Det här är en möjlighet för dig som gjort något du varit passionerad i och nu behöver hitta något nytt – att få vara med på den resan som rådgivare är superroligt!

– Att hjälpa människor att hitta sin potential är både utmanande och roligt, tycker Annica Wreile. Det ska bli oerhört spännande att arbeta med människor som är så drivna och kreativa som dessa.