SOK stiftelsen

I olika sammanhang lyfts det fram att elitidrottare ofta blir attraktiva på arbetsmarknaden efter sina aktiva karriärer. Forskning visar till exempel att elitfotbollsspelare blir duktiga chefer. - Men det gäller inte bara idrottare, utan också scenkonstnärer som arbetat på hög nivå, säger Annica Wreile-Jensen, rådgivare på SOKstiftelsen. 

Hon berättar att det finns några saker som sticker ut bland scenkonstnärerna som söker stöd av SOKstiftelsen. Liksom idrottarna har de till exempel ofta förmåga att snabbt hitta lösningar, och de kan använda många olika förmågor samtidigt – vilket gör att de fungerar optimalt i nya situationer. De har ofta ett stort engagemang i det de gör.

 

Passion och uthållighet

- Men framför allt har de det vi kallar ”grit”. Begreppet myntades av professor Angela Duckworth och kan översättas med jävlar anamma, eller driv.  Hennes bok ”Grit – konsten att inte ge upp” kom ut på svenska förra året.

Grit är en särskild blandning av passion och uthållighet.  Den som har grit tar sig förbi svårigheter – är ihärdig, har långsiktiga mål och håller fast vid dem. Det är en person som inte räds att göra misstag, utan tvärt om drar nytta dem.

- De lär av sina misstag och gör mer av det som fungerar. De har förmåga att koncentrera sig och har energin att jobba metodiskt mot sina mål. De kan framförallt fokusera sin energi.

Attraktivt för arbetsgivare

Det här är attraktiva egenskaper för en arbetsgivare. Liksom förmågan att samarbeta att vara en bra gruppmedlem, och tillsammans arbeta mot uppsatta mål.

När en dansare, korist, sångsolist, musikalartist eller musiker kommer till SOKstiftelsen för omställningsstöd är det här ingenting som är självklart för dem.

- Nej, säger Annica Wreile-Jensen, de vet att de har varit bra på sin konstart, men de har svårt att sätta ord på vad kompetensen består av och hur de kan använda den i andra sammanhang. Det är det vi sedan benar upp i våra coachande samtal. De får se på sin kompetens utifrån olika synvinklar.

Rådgivaren ställer frågor, syftet med det coachande samtalet är att se vilken kompetens scenkonstnären har och hur den kan formuleras och användas i nya sammanhang.

- Den som är på elitnivå, oavsett om det är inom idrott eller kultur, har passerat många nålsögon. Då är du en person med ”extra allt”. Att det inte talats lika mycket om scenkonstnärer i de här sammanhangen kanske beror på att idrottarna är inriktade på tävling på ett annat sätt i sin tidigare karriär.

- Men det här gäller ju inte bara elitidrottare eller scenkonstnärer, betonar Annica Wreile-Jensen. Alla människor har kompetens som kan behöva göras synlig. Det handlar om att synliggöra den kompetens som varje individ har, och som kan användas för ett nytt jobb.

bild

Annica Wreile-Jensen är rådgivare för karriärväxlare.