SOK stiftelsen

 

2018 var året då SOKstiftelsens första karriärväxlare blev färdiga och tog klivet vidare i sina yrkeskarriärer.

- SOKstiftelsen är fortfarande en ung verksamhet och därför pågår uppbyggnadsfasen ännu. Men under förra året landade mycket av det utvecklingsarbete som pågått sedan starten. Verksamheten har hittat sina former och rutiner och processer är på plats, säger Helene Bergstedt, vd. Nu fortsätter vi arbetet med kärnverksamheten i fokus.

15 karriärväxlare

När 2018 avslutades var det 15 scenkonstnärer som fick aktivt och ekonomiskt omställnings- och karriärväxlingsstöd från SOKstiftelsen.

- Intresset ökar och många ringer och ställer frågor till våra rådgivare, även om de inte är redo att ansöka om stöd ännu, säger Helene Bergstedt. Att det ökar är vi glada över. Vi är ute på scenkonstinstitutionerna och informerar både yrkesgrupperna och arbetsgivare och fackliga företrädare. Men vi vet att det är när kollegor pratar om det som intresset väcks på allvar och därför hoppas vi att de personer som har fått stöd av SOKstiftelsen vill berätta om sin resa för andra.

För det är en utmaning att verka för att alla ska känna till SOKstiftelsen och vilket stöd stiftelsen kan erbjuda.

- Vi vill ju att de -  scenkonstnärerna  - ska veta vilken fantastisk möjlighet det innebär när de känner att det är läge att utveckla en ny inriktning i yrkeskarriären! De som har tagit del av stödet är nöjda, och det går bra för dem!

Vi blir gärna inbjudna

För att öka kännedomen om vad en karriärväxling är har SOKstiftelsen tagit fram videor och filmat webbinarier som finns på webben.

- Hjälp oss att sprida dem! Vi har svårt att nå ut med information till alla som omfattas och behöver all hjälp vi kan få. Vi vill gärna komma till olika mötesplatser och träffa er, säger Helene Bergstedt. Våra rådgivare är duktiga på att beskriva vad en karriärväxling innebär och hur den kan gå till.

PISA-dansarna

Helene Bergstedt berättar att det inte är så många av dem som fortfarande omfattas av PISA-förordningen som sökt den omställningsersättning som erbjuds:

- Det kan bero på att dessa dansare fortfarande arbetar. Men vi vill inte att en dansare som har slutat sin anställning ska missa att söka den här ersättningen. Därför kommer vi att gå ut med en särskild information till dem i vår.

bild

Helene Bergstedt, vd.