SOK stiftelsen

Hur du som chef eller facklig företrädare kan möta medarbetare i karriärväxlingsfrågor.

Inledning

SOKstiftelsen erbjuder ledare med personalansvar och fackliga företrädare stöd för att hålla i samtal kring karriärväxlingsfrågor på ett bra sätt. Du har stor nytta av att etablera rutiner för era samtal, när de ska genomföras och hur de ska genomföras. SOKstiftelsen erbjuder stöd till dig i detta. Du är välkommen att kontakta en rådgivare på SOKstiftelsen för att bolla frågor och få information.

När du är chef behöver du hålla olika samtal med medarbetare. De rör förstås inte enbart karriärväxling, även om denna guide i första hand handlar om det. En viktig kompetens för dig är att kunna föra samtal med dialog och öppenhet i syfte att nå bra lösningar för såväl individ som verksamhet.

Det är också viktigt att kunna genomföra konstruktiva avslutssamtal – dels för att den som lämnar organisationen ska känna sig uppskattad och stärkt inför sin karriärväxling, dels för att karriärväxlaren ska se tillbaka på sin arbetsplats utan negativa känslor. Det gagnar både den som lämnar och kollegorna som finns kvar i verksamheten.

Fackliga företrädare har en viktig roll. Ni kan hjälpa till att sprida information om SOK-avtalet, coacha enskilda medlemmar och tala om vart de kan vända sig för rådgivning och information.

Syftet med guiden

Guiden är tänkt att fungera som en konkret handledning och checklista så att du ska kunna genomföra samtal om karriärväxling.

Inledning

Behov och förutsättningar

SOKstiftelsens stöd till chefer och fackliga företrädare

Nycklar för att genomföra samtal

Struktur för samtal

Olika samtal i anställningens livscykel