SOK stiftelsen

Dialog, aktivt lyssnande och öppna frågor är nycklar för konstruktiva samtal.

Dialog

Dialogen bygger på att ställa öppna frågor, reflektera tillsammans och komma fram till en gemensam bild över läget. Det förutsätter att vi kan lyssna på varandra, ta ett steg tillbaka om jag är den som ofta tar ordet och kliva fram om jag inte är van att göra det.

Aktivt lyssnande

Att lyssna aktivt är en konst. Genom att börja lyssna aktivt kan vi upptäcka magin – att vi uppfattar så mycket mer när vi släpper taget om oss själva.

Dessutom kommer det ofta fram mycket mer ur den som talar. Tystnad är inte farligt – det kan vara tecken på att en tänker. Så låt det vara tyst en liten stund innan du ställer nästa fråga. Det är inte alltid samtalen går som vi tänkt. Ibland vågar människor inte prata och öppna sig och ibland hamnar samtalet helt utanför ämnet. Då kan du som håller i samtalet vara hjälpt av att använda öppna frågor eller frågor som styr tillbaka till ämnet.