SOK stiftelsen

Förberedelser inför samtal

Förbered dig genom att gå igenom följande punkter:
• Vem är det du ska möta? Vad känner du till om personen? Hur har tidigare samtal gått?
• Vad vill du få ut av samtalet? Sätt upp ett mål för samtalet som du stämmer av med medarbetaren.
• Följ upp vad ni pratade om sist och vad som hänt efter det om ni har en handlingsplan.

Under samtalet
Inled med att berätta om samtalet och stäm av syfte och mål. Berätta om du tar anteckningar. Om det är känslig information som kommer fram under samtalet var tydlig med vad som ska stanna mellan er och vad du som chef behöver gå vidare med.

Kom ihåg att det är medarbetaren som är i fokus vilket innebär att du ställer frågor och lyssnar. Sammanfatta samtalet genom att berätta vad du hört och uppfattat och om det stämmer med medarbetarens bild. Boka in tid för uppföljning eller nytt samtal om det behövs.

Efter samtalet
• Dokumentera samtalet och eventuell handlingsplan
• Lagra på ett säkert ställe - GDPR
• Avsätt tid för uppföljning och återkoppling.

Inledning

Behov och förutsättningar

SOKstiftelsens stöd till chefer och fackliga företrädare

Nycklar för att genomföra samtal

Struktur för samtal

Olika samtal i anställningens livscykel