SOK stiftelsen

Du ansöker om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten. Glöm inte att kryssa i vilken yrkesgrupp du tillhör. Observera att musiker har en egen blankett. Du kan fylla i ansökningsblanketten på datorn, spara och bifoga ansökan i ett mejl till stiftelsen. Det går också bra att skriva ut och skicka blanketten per post. Adressen står på blanketten.

Den 25 maj började en ny dataskyddsförordning gälla. Här kan du läsa om hur SOKstiftelsen behandlar dina personuppgifter!

Omställningsersättning för PISA-dansare

Om du fortfarande omfattas av PISA-förordningen enligt övergångsreglerna kan du ansöka om omställningsersättning.

Läs mer om det och ansök här!

Det här händer när ansökan kommit till SOKstiftelsen

När din ansökan kommit till oss får du ett bekräftelsemejl från oss. Sedan kontrollerar vi att du är kvalificerad för att få stöd från stiftelsen. Processen ser sedan ut så här:

  • Du får kontakt med en rådgivare
  • Du får stöd för att ta fram en plan för din karriärväxling
  • Om du är berättigad till ekonomiskt stöd beror det på vad din handlingsplan innehåller (det beror förstås också på övriga kriterier, läs mer om det här)
  • Aktiviteter enligt planen startar
  • Regelbunden uppföljning med din rådgivare

Läs mer om hur det går till

Vad är kvalifikationstid?

Som kvalificerande tid räknas alla de anställningar du har haft på en scenkonstinstitution som omfattas av SOK-avtalet. Det betyder att du bara kan tillgodoräkna dig arbetstid hos arbetsgivarna på listan (eftersom det bara är de som betalar in premier för omställning och karriärväxling). Det är viktigt att du anger alla anställningar du haft på de listade scenkonstinstitutionerna i din ansökan. Både tidsbegränsade och fasta anställningar räknas med. Anställningar du har haft hos andra arbetsgivare ska du inte uppge. Om du har arbetat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden.

Du ska också ange om du har varit tjänstledig från en anställning hos en arbetsgivare som omfattas av avtalet, till exempel för att arbeta någon annanstans. Du ska också ange om du har varit föräldraledig från din anställning vid en scenkonstinstitution mer än nio månader per barn eller om du haft en sammanhängande sjukskrivningsperiod längre än tolv månader.

Här finns alla arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet

Här hittar du information om vad som gäller för olika yrkesgrupper

Här hittar du ansökningsblankett för dansare, sångsolister, korister och musikalartister (pdf)

Här hittar du ansökningsblankett för musiker (pdf)