SOK stiftelsen

Här hittar du svaret på några av de vanliga frågor vi får. Hittar du inte svaret på din fråga – tveka inte att kontakta oss!

Kan jag kontakta SOKstiftelsen utan att informera min arbetsgivare?

Under orienteringsfasen är du varmt välkommen att kontakta SOK-stiftelsens rådgivare. Det är först när du ska ansöka om stöd du behöver koppla in arbetsgivare (och facklig representant om du är musiker. För musiker ska det finnas konstnärliga skäl till karriärväxlingen, och både arbetsgivare och fack ska bekräfta detta). Din ansökan kan du skicka in till SOKstiftelsen tidigast åtta månader innan du planerar att starta din karriärväxling. Sex månader innan behöver du informera din arbetsgivare, om du har en pågående anställning.

beskrivning av processen för karriärväxling

När kan jag få stöd till min karriärväxling?

Du är välkommen att kontakta oss redan innan du tänker karriärväxla. Våra rådgivare ger dig gärna stöd under din aktiva karriär som scenkonstnär. När du har bestämt dig ska du ansöka om stöd, olika yrkesgrupper kan ansöka inom olika åldersintervall. Man kan säga att ett fönster öppnas vid en viss ålder - och stängs efter några år. Om du inte har valt att lämna ditt yrke innan dess fortsätter din anställning (om det är en tillsvidareanställning du har). Här kan du läsa vad som gäller för olika yrkesgrupper.

Vilka anställningar tillgodoräknas för att jag ska kunna få stöd?

Som kvalificerande tid räknas de anställningar, både tillfälliga och fasta, du har haft på en scenkonstinstitution som omfattas av SOK-avtalet. Det betyder att du bara kan tillgodoräkna dig arbetstid hos dessa arbetsgivare (eftersom det bara är de som betalar in premier för omställning och karriärväxling). En lista på vilka arbetsgivare som omfattas hittar du här.

Om du har varit tidsbegränsat anställd men inte har tillräcklig tid för att kvalificera dig för stöd från SOKstiftelsen kan du fortfarande ha möjlighet att söka från Trygghetsrådet TRS. Exempelvis om du har varit anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till Danscentrum eller Teatercentrum. TRS kan ge stöd till tidsbegränsat anställda som vill karriärväxla. Läs mer på www.trs.se.

Om du har arbetat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden.

Kan jag som frilansare söka stöd för min karriärväxling?

Ja, om du har frilansat som tidsbegränsat anställd hos arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet. En lista på vilka arbetsgivare som omfattas hittar du här. Om du har frilansat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden.

Om du inte kvalificerar dig för stöd från SOKstiftelsen kan du fortfarande ha möjlighet att söka från Trygghetsrådet TRS, exempelvis om du har varit anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till Danscentrum eller Teatercentrum. TRS kan ge stöd till tidsbegränsat anställda som vill karriärväxla. Läs mer på www.trs.se.

Vilken ersättning kan jag få som ekonomiskt stöd?

Det ekonomiska stödet kommer att beräknas på den genomsnittliga lön som har betalats ut till dig de senaste kvalificerande 36 månaderna (under högst fem år tillbaka) av arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet. För fullt ekonomiskt stöd krävs sammanlagt minst 17 år (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) respektive 22 år (musiker) kvalificerande tid. Har du mindre kvalificerande tid än så kommer det ekonomiska stödet att minska i proportion till din faktiska kvalificerande tid. Exakt vilket stöd du kan få beror dels på din kvalifikationstid och vad du har tjänat, dels på vad  din plan för karriärväxlingen  innehåller.

Jag är dansare och hade mindre än fem år kvar till pension vid årsskiftet 2014/2015. Jag vill gärna ha stöd för karriärväxling. Kan jag få det av SOKstiftelsen?

Eftersom du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du enligt övergångsreglerna fortfarande av PISA-förordningen. Det innebär att du inte omfattas av SOKstiftelsen och därför inte har möjlighet söka stöd för din karriärväxling. Om du är dansare och går kvar på PISA-förordningen kan du dock ansöka om omställningsersättning från SOKstiftelsen. En förutsättning för att få denna omställningsersättning är att du ansöker månaden innan du fyller 44 år. Utbetalning görs när din anställning har upphört och under förutsättning att det sker innan du har fyllt 44 år.

Om jag fortfarande omfattas av PISA-förordningen – kan jag välja om jag ska gå i pension eller kombinera båda systemen?

Nej, du kan inte kombinera båda systemen. Du kan inte heller välja vilket avtal du ska omfattas av. Om du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du enligt övergångsreglerna fortfarande av PISA-förordningen. Se svaret här ovan.

Omfattas Dansalliansen av SOK-avtalet?

Nej, Dansalliansen är inte en av de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna som omfattas av SOK-avtalet. Däremot kan en dansare som är anställd av Dansalliansen omfattas av SOK-avtalet genom de anställningar dansaren har på de scenkonstinstitutioner som omfattas. Se hela listan här

Hur kommer det sig att det bara är konstnärlig personal som omfattas av SOKstiftelsen?

Som grund för SOKstiftelsen finns ett kollektivavtal (omställningsavtal). SOK-avtalet var en del för att ersätta den tidigare pensionslösningen, som kallades PISA-förordningen, för vissa konstnärliga yrkesgrupper. Förordningen reglerade lägre pensionsålder för vissa konstnärliga grupper som hade anställningar på de offentligt finansierade scenkonstinstitutioner som listades i förordningen. Parterna Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Symf fick i uppdrag att hitta en ny pensionslösning för de här yrkesgrupperna – och i samband med det även komma överens om ett omställningsavtal.

Syftet med omställningsavtalet är att kunna upprätthålla en hög konstnärlig kvalitet på scenkonstinstitutionerna genom att erbjuda möjlighet att växla till annat yrke för de dansare, korister, sångsolister, musikalartister och musiker som inte kan (av konstnärliga eller andra skäl) fortsätta i sina yrkesroller.

Avtalet bygger på att scenkonstnären frivilligt lämnar sin anställning och går in i omställning.

Här kan du läsa mer

Det omställningsavtal som gäller för övriga grupper inom scenkonsten är Trygghetsrådet TRS. Det avtalet omfattas du av om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa eller om du lämnar en tidsbegränsad anställning. Läs mer om TRS omställningsavtal här

För musiker gäller en speciell regel, för att beviljas stöd ska det ”föreligga konstnärliga skäl”.

Vem gör bedömningen av konstnärlig kvalitet?

Det gör scenkonstnären tillsammans med SYMF-representant och arbetsgivaren.

Är jag anställd av SOKstiftelsen när jag får ekonomiskt stöd?

Nej, du är per definition arbetssökande. Det ekonomiska försörjningsstödet börjar betalas ut när du påbörjar din karriärväxling och inte längre är anställd. Vi rekommenderar dig att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen den första dag som du inte är anställd.

Betalar SOKstiftelsen tjänstepension?

Nej.

Kan jag bara få stöd för studier när jag ska karriärväxla?

Nej, det finns många olika vägar till en karriärväxling. Du tar fram en handlingsplan tillsammans med din rådgivare. I den finns de aktiviteter som du behöver genomföra för att nå fram till ditt nya yrke och ditt nya jobb.

Kan jag genomföra min karriärväxling utomlands? Eller måste den ske i Sverige?

Du kan genomföra din karriärväxling utomlands. Men du behöver ta fram en handlingsplan och följa den.

Måste jag lämna min anställning? Och i så fall när?

Ja. Du måste lämna din anställning innan du påbörjar din aktiva karriärväxling. Glöm inte att informera din arbetsgivare minst sex månader innan du planerar att lämna din anställning.

Det känns orättvist och svårt att bli kvalificerad som tidsbegränsat anställd. Hur ser ni på det?

Ja – det kan vara svårare för den som är tidsbegränsat anställd att samla tillräckligt med tid för full kvalifikationstid, till exempel.  Särskilt om du ibland fakturerar och ibland är tidsbegränsat anställd (den som fakturerar i eget företag omfattas inte av SOK-avtalet).  SOK-avtalet bygger på att du i dina anställningar samlar tid och att arbetsgivaren betalar avgifter som baseras på de löner som är utbetalda till dig.

Dock är det så att i PISA-förordningen omfattades inte de tidsbegränsat anställda alls, så på det viset har det ändå blivit bättre.

Vad gäller för a-kassa och sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?

Det finns vissa oklarheter här, till exempel hur försäkringskassan ser på SGI. När det gäller a-kassan finns det en risk att du efter din period med ekonomiskt försörjningsstöd inte får a-kasseersättning direkt i och med a-kassans regler gällande karenstid. Vi rekommenderar dig att själv kontakta Arbetsförmedlingen, a-kassan och Försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller för dig i den här situationen.

Ingår det sociala avgifter i det ekonomiska stödet? Skickar ni kontrolluppgifter till karriärväxlaren?

Ja.

Är det ekonomiska stödet skattepliktigt?

Ja.

Kan SOKstiftelsen dra in det ekonomiska stödet?

Ja. När du ansöker om stöd krävs att du har gjort en plan, som du ska följa. Planen kan revideras under resans gång, men struntar du att följa den kan SOKstiftelsen avbryta det ekonomiska stödet. 

Är det aktiva stödet förbehållet dem som inte får ekonomiskt försörjningsstöd?

Nej, det ekonomiska försörjningsstödet och det aktiva stödet är två verktyg som vi samordnar. Vissa kvalificerar sig dock endast för det aktiva stödet, som också kan innehåll visst ekonomiskt stöd.

Hur räknas min anställningstid om jag är tjänstledig?

Om du är tjänstledig för arbete hos en annan arbetsgivare (som inte omfattas av SOK-avtalet) kan du inte räkna in den anställningstiden i kvalifikationstiden.

Om du är sjukskriven med sjukpenning från Försäkringskassan i högst tolv månader per sjukskrivningsperiod räknas det som s.k. överhoppningsbar tid, som räknas med i kvalifikationstiden. Om du är ledig enligt föräldraledighetslagen räknas även det som överhoppningsbar tid, i sammanlagt högst nio månader per barn.

Är stödet pensionsgrundande?

Ja, SOKstiftelsen betalar in avgiften för den allmänna pensionen - men inte tjänstepension.

Om jag redan är utbildade i ett annat yrke, innan jag ansöker om stöd - hur hjälper ni mig?

SOKstiftelsens rådgivare är experter på hur du tar dig från ett arbete till ett annat – du kan få stöd i jobbsökarprocessen; utforska din kompetens, skriva ansökningshandlingar, träna intervjuteknik, att hitta var jobben finns etc.

Omfattas Svenska kyrkan av SOK-avtalet? Det är en stor arbetsgivare som anställer många i yrkesgrupperna som omfattas.

Nej, Svenska kyrkan omfattas inte av SOK-avtalet. Det är endast de 53 scenkonstinstitutioner som omfattades av PISA-förordningen.  Här hittar du hela listan

Vad räknas in i ens lön när ni beräknar storleken på det ekonomiska stödet?

Grundlön och rörlig ersättning. Det är den bruttolönesumma arbetsgivarens avgift till SOKstiftelsen har beräknats på, och det underlag för beräkning av det ekonomiska stödet SOKstiftelsen har.

Får man samma stöd oavsett vilken ålder man har inom åldersintervallet då det är möjligt att ansöka?

 Ja.

Kan man beställa trycksaker för att dela ut?

Här på www.sokstiftelsen.se hittar du information om SOKstiftelsen, SOK-avtalet och vad som gäller för olika yrkesgrupper. Har du behov av annat material, till exempel för att dela ut eller sätta upp på anslagstavla är du välkommen att kontakta Helena Sundqvist Laurin

Vi har en del dansare som inte kommer från Sverige. Finns det några begränsningar för dem, eller kan de kvalificera sig för stöd?

En internationell dansare som är anställd på en av de scenkonstinstitutioner som omfattas av SOK-avtalet kvalificerar sig på samma sätt som en anställd svensk dansare, det är ingen skillnad.

Omfattas frilansande musiker?

Ja, om du har eller har haft tidsbegränsade anställningar. Den tid du fakturerar är inte kvalificerande tid (egenföretagare omfattas inte av SOK-avtalet).

Hur får SOKstiftelsen pengar?

SOKstiftelsens verksamhet finansieras av de avgifter arbetsgivarna betalar för scenkonstnärerna (dansare, korister, sångsolister, musikalartister och musiker) som har tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar på scenkonstinstitutionerna.

Finns det något omställningsstöd för frilansare som är egenföretagare?

Nej, inte i SOK-avtalet.

Do you need to be a Swedish citizen?

Nej, du behöver inte vara svensk medborgare för att omfattas av avtalet.

No, you do not need to be a Swedish citizen.