SOK stiftelsen

Här hittar du svaret på några av de vanliga frågor vi får. Hittar du inte svaret på din fråga – tveka inte att kontakta oss!

När kan jag få stöd till min karriärväxling?

Du är välkommen att kontakta oss redan innan du tänker karriärväxla. Våra rådgivare ger dig gärna stöd under din aktiva karriär som scenkonstnär. När du har bestämt dig ska du ansöka om stöd, olika yrkesgrupper kan ansöka inom olika åldersintervall. Man kan säga att ett fönster öppnas vid en viss ålder - och stängs efter några år. Om du inte har valt att lämna ditt yrke innan dess fortsätter din anställning (om det är en tillsvidareanställning du har). Här kan du läsa vad som gäller för olika yrkesgrupper.

Vilka anställningar tillgodoräknas för att jag ska kunna få stöd?

Som kvalificerande tid räknas de anställningar, både tillfälliga och fasta, du har haft på en scenkonstinstitution som omfattas av SOK-avtalet. Det betyder att du bara kan tillgodoräkna dig arbetstid hos dessa arbetsgivare (eftersom det bara är de som betalar in premier för omställning och karriärväxling). En lista på vilka arbetsgivare som omfattas hittar du här.

Om du har varit tidsbegränsat anställd och inte kvalificerar dig för stöd från SOKstiftelsen kan du fortfarande ha möjlighet att söka från Trygghetsrådet TRS. Exempelvis om du har varit anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till Danscentrum eller Teatercentrum. TRS kan ge stöd till tidsbegränsat anställda som vill karriärväxla. Läs mer på www.trs.se.

Om du har arbetat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden.

Kan jag som frilansare söka stöd för min karriärväxling?

Ja, om du har frilansat som tidsbegränsat anställd hos arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet. En lista på vilka arbetsgivare som omfattas hittar du här. Om du har frilansat som egenföretagare (mot faktura) räknas inte den tiden.

Om du inte kvalificerar dig för stöd från SOKstiftelsen kan du fortfarande ha möjlighet att söka från Trygghetsrådet TRS, exempelvis om du har varit anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till Danscentrum eller Teatercentrum. TRS kan ge stöd till tidsbegränsat anställda som vill karriärväxla. Läs mer på www.trs.se.

Vilken ersättning kan jag få som ekonomiskt stöd?

Det ekonomiska stödet kommer att beräknas på den genomsnittliga lön som har betalats ut till dig de senaste kvalificerande 36 månaderna (under högst fem år tillbaka) av arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet. För fullt ekonomiskt stöd krävs sammanlagt minst 18 år (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) respektive 23 år (musiker) kvalificerande tid. Har du mindre kvalificerande tid än så kommer det ekonomiska stödet att minska i proportion till din faktiska kvalificerande tid. Exakt vilket stöd du kan få beror dels på din kvalifikationstid och vad du har tjänat, dels på vad  din plan för karriärväxlingen  innehåller.

Jag är dansare och hade mindre än fem år kvar till pension vid årsskiftet 2014/2015. Jag vill gärna ha stöd för karriärväxling. Kan jag få det av SOKstiftelsen?

Eftersom du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du enligt övergångsreglerna fortfarande av PISA-förordningen. Det innebär att du inte omfattas av SOKstiftelsen och därför inte har möjlighet söka stöd för din karriärväxling. Om du är dansare och går kvar på PISA-förordningen kan du dock ansöka om omställningsersättning från SOKstiftelsen. En förutsättning för att få denna omställningsersättning är att du ansöker månaden innan du fyller 44 år. Utbetalning görs när din anställning har upphört och under förutsättning att det sker innan du har fyllt 44 år.

Om jag fortfarande omfattas av PISA-förordningen – kan jag välja om jag ska gå i pension eller kombinera båda systemen?

Nej, du kan inte kombinera båda systemen. Du kan inte heller välja vilket avtal du ska omfattas av. Om du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du enligt övergångsreglerna fortfarande av PISA-förordningen. Se svaret här ovan.

Kan jag få kursavgifter betalda av SOKstiftelsen?

För att kvalificera dig för det aktiva stödet krävs att du har arbetat minst 18 månader de senaste 5 åren hos arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet. En lista över vilka dessa arbetsgivare är finns på denna webbplats.

Om du kvalificerar dig för aktivt stöd från SOKstiftelsen kommer en rådgivare att hjälpa dig med att utforma en plan för din karriärväxling. Utöver rådgivarstöd kommer SOKstiftelsen i viss omfattning att kunna svara för kostnader som ingår i planen, exempelvis kursavgifter. Det stöd du kan få beror på dina individuella behov, vad du behöver för att kunna följa din plan för karriärväxlingen.

Do you need to be a Swedish citizen?

Nej, du behöver inte vara svensk medborgare för att omfattas av avtalet.

No, you do not need to be a Swedish citizen.