SOK stiftelsen

Övergångsreglerna gäller dig som är dansare och som hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern vid årsskiftet 2014/2015. Du omfattas inte av SOK-avtalet, men du kan ansöka om en särskild omställningsersättning från SOKstiftelsen.

Detta gäller om du är dansare som fortsatt omfattas av PISA-förordningen:

  • Du kan endast få omställningsersättning när din anställning har upphört och om du ansöker senast månaden innan du fyller 44 år.
  • För detta omställningsstöd gör arbetsgivaren en avsättning på tio procent av månadslönen (13,14 procent inklusive arbetsgivaravgifter) från och med den 1 januari 2015.
  • När du ansöker avgörs hur stor omställningsersättningen blir för just dig. Ersättningen beskattas som lön.
  • Denna omställningsersättning kan inte omvandlas till aktivt stöd för karriärväxling.

Vill du ansöka om omställningsersättning? Fyll i ansökan här!