SOK stiftelsen

Övergångsreglerna gäller dig som är dansare och fortfarande omfattas av PISA-förordningen. Du som har eller har haft en anställning efter årsskiftet 2014/2015 och fortfarande omfattas av PISA-förordningen omfattas inte av SOK-avtalet. Istället kan du ansöka om en särskild omställningsersättning från SOKstiftelsen.

Detta gäller om du är dansare som fortsatt omfattas av PISA-förordningen:

  • Du hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern vid årsskiftet 2014/2015.
  • Du kan endast få omställningsersättning när din anställning har upphört och om du ansöker senast månaden innan du fyller 44 år. Även du som har haft tidsbegränsade anställningar kan få omställningsersättning.
  • För detta omställningsstöd gör arbetsgivaren en avsättning på tio procent av månadslönen (13,14 procent inklusive arbetsgivaravgifter) från och med den 1 januari 2015.
  • När du ansöker avgörs hur stor omställningsersättningen blir för just dig. Ersättningen beskattas som lön.
  • Denna omställningsersättning kan inte omvandlas till aktivt stöd för karriärväxling.

Vill du ansöka om omställningsersättning? Fyll i ansökan här!