SOK stiftelsen

För att sprida kunskap om avtalet och säkerställa att de som har möjlighet att söka stöd vet om det behöver vi er hjälp! Vi kommer gärna ut och informerar om avtalet och fortsätter att erbjuda möjlighet till informationsträffar.

Rapportera uppgifter till SOKstiftelsen

SOKstiftelsen samlar in uppgifter om alla anställda som omfattas av avtalet. Detta ska rapporteras en gång per månad och är bland annat underlag för fakturering.

Till sidan för rapportörer

Informationsmöten

Under det kommande året planerar SOKstiftelsen för informationsmöten och andra aktiviteter runt om i landet. Syftet är att de som omfattas av avtalet ska känna till sina möjligheter att söka stöd.

Information om SOKstiftelsen

Arbetsgivare

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du kanske behöver stöd i hur du ska föra samtal om karriärväxling på er arbetsplats. Våra rådgivare kan ge stöd!

För arbetsgivare

Karriärväxling - så här går processen till

När SOKstiftelsen invigdes berättade verksamhetschef Annika Hamrin och rådgivarna Annica Wreile samt Linda Lekander vad karriärväxling är och hur det kan gå till.

Film om karriärväxling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!