SOK stiftelsen

Alla arbetsgivare som omfattas av avtalet har tecknat ett administrationsavtal med SOKstiftelsen. Stiftelsen har i uppdrag att samla in uppgifter om de individer som omfattas av avtalet samt fakturera arbetsgivarna utifrån bruttolönesumma per yrkesgrupp.

För att säkerställa att vi får in uppgifter och kan fakturera fortlöpande varje månad ber vi dig som rapporterar till SOKstiftelsen:

 • att fortsätta rapportera bruttolön per yrkesgrupp.
 • Använd samma bruttolöneblankett vid varje månads redovisning men kom ihåg att fylla i för vilken månad ni redovisar.
 • Blanketten finns att ladda ner som ifyllbar pdf här ovan.
 • Skicka blanketten varje månad, senast den sista i innevarande månad.

Insamling av individuppgifter

Ett underlag att använda för inrapportering av individuppgifter har skickats per e-post till de som är angivna som kontaktpersoner för rapportering till SOKstiftelsen. Det är en excelfil med kontrollfunktioner inbyggda (makron). Kontrollfunktionerna gör att det visas felmeddelanden om information matas in på fel plats eller i fel format. Kontrollfunktionerna fyller två syften; dels att minska risken för felaktiga inmatningar av information, dels att säkerställa att inläsningen av informationen i SOKstiftelsens databas fungerar korrekt.

När excelfilen är ifylld och klar att skickas in finns en knapp för ”Spara och exportera till csv-fil”. Det är den csv-fil som skapas med hjälp av knappen som ska skickas in till SOKstiftelsen.Det är viktigt att du använder knappen, för då följer alla makron med filen. Använd alltså inte "spara som" här - gäller PC-användare.

Mac-användare kan inte använda knappen. Använd istället "Spara som" och välj därefter ”Windows Kommaseparerad (.csv)”. Kontakta SOKstiftelsen om du får problem med att spara eller ladda upp filen!

Länken till inloggningssidan hittar du här.

De individuppgifter som ska rapporteras varje månad är:

 • Månad (utbetalningsmånad)
 • organisationsnummer
 • personnummer (format ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
 • förnamn
 • efternamn
 • anställningsform
 • bruttolön
 • samt yrkesgrupp (yrkesgrupperna definieras i SOK-avtalet: dansare, sångsolist, korist, musikalartist, musiker samt PISA-dansare).

Vi ber er att fortsätta fylla i och skicka in blanketten för bruttolöner per yrkesgrupp.

Komplettering

Det är alltid den senaste rapporteringen för en individ som räknas. Om du glömmer att rapportera in en eller flera individer en månad kan du göra på tre sätt:

1. Lägga till den eller de individerna vid nästkommande månad i ordinarie rapportering – men i kolumnen för månad anger du då den månad rapporteringen avser. Alltså: om du har glömt att rapportera individ ”XY” för februari (201702) går det bra att göra det i marsrapporten. Det kan hända att ”XY” då får två rader i rapporten, en för 201702 och en för 201703. Det viktiga är att korrekt månad anges i cellen.

2. Ladda upp en rapport med endast de saknade individerna.

3. Lägga till de saknade individerna i februarifilen och ladda upp den en gång till.

Felaktig rapportering

Om du har rapporterat en individ som inte ska vara med i rapporten: skicka in en ny rapport för individen där bruttolön = 0. Det går bra att skicka in hela filen igen, med justering på den enda individen (eller flera individer, vid behov).

Om du har rapporterat en felaktig bruttolön för en individ: skicka in en ny rapport med den korrekta bruttolönen. Det går bra att skicka in hela filen igen, med justering på den enda individen (eller flera justeringar på flera individer, vid behov). Observera att du inte kan ange ett negativt tal. Om bruttolönen blir ett negativt tal - kontakta SOKstiftelsen.

Om du har rapporterat en felaktig yrkesgrupp för en individ: korrigera rapporten för individen genom att sätta individens bruttolön för den felaktiga yrkesgruppen = 0. Lägg därefter till en ny rad för individen där korrekt yrkesgrupp och bruttolön anges. Ladda upp filen.

Övrig information om riktlinjer enligt avtal

Vem ska rapporteras?

 • Alla anställda över 18 år inom de yrkesgrupper som omfattas av avtalet; dansare, sångsolist, korist, musikalartist och musiker. Rapporteringen ska ske så länge det är möjligt för individen att söka stöd hos SOKstiftelsen (olika åldersgräns för olika yrkesgrupper).
 • Dansare som enligt övergångsreglerna fortfarande omfattas av PISA-förordningen ska rapporteras in, både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, eftersom de enligt avtalet kan ansöka om en särskild omställningsersättning.
 • Andra yrkesgrupper som omfattas av övergångsregler enligt PISA-förordningen behöver inte rapporteras till SOKstiftelsen.
 • Individer som rapporteras till Collectum ska också rapporteras till SOKstiftelsen (så länge det enligt SOK-avtalet är möjligt att söka stöd hos SOKstiftelsen). Det gäller individer som på grund av sin ålder i normalfallet skulle ha omfattats av övergångsregler men som av olika skäl inte har rapporterats till SPV.

Dansare

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda dansare som är över 18 år och födda 1979 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan dansaren fyller 43 år.

Sångsolister

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda sångsolister som är över 18 år och födda 1968 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan sångsolisten fyller 56 år.

Korister

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda korister som är över 18 år och födda 1968 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan koristen fyller 56 år.

Musikalartister

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda musikalartister som är över 18 år och födda 1968 eller senare. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan musikalartisten fyller 56 år.

Musiker

Du ska rapportera tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda musiker som är över 18 år. För musiker fanns två pensionsåldrar enligt PISA-förordningen, vilket har betydelse för om de omfattas av övergångsreglerna eller inte. För rapporteringen till SOKstiftelsen spelar det inte någon roll – omfattas musikern av SOK-avtalet (dvs. hade mer än fem år kvar till sin pensionsålder enligt PISA-förordningen vid årsskiftet 2014/2015) ska hen också rapporteras. Sista inrapporteringstillfälle är månaden innan musikern fyller 65 år.

Välkommen att kontakta  SOKstiftelsen om du har frågor!

Fråga oss om insamling och ekonomi

Om du har frågor kring insamling av individuppgifter är du välkommen att kontakta oss.