SOK stiftelsen

SOK-avtalet är ett unikt avtal på flera sätt, inte minst för att omställningen handlar om frivillig karriärväxling. Nedan beskrivs SOK-avtalet i korthet.

 • Dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker omfattas.
 • Endast anställningar på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner tillgodoräknas.
 • Både tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar ingår.
 • Arbetsgivaren betalar premier till SOKstiftelsen.
 • Den som vill ha stöd för att växla karriär ansöker hos SOKstiftelsen.
 • Det går att söka stöd inom vissa åldersintervall, olika för olika yrkesgrupper.
 • Det finns möjlighet till både aktivt och ekonomiskt stöd.
 • Vilket stöd det går att få beror på hur lång den sammanlagda arbetstiden vid institutionerna är.
 • För det aktiva stödet krävs minst 18 månader under de senaste fem åren på en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av SOK-avtalet.
 • För det ekonomiska stödet krävs sammanlagt minst fyra år (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) respektive sex år (musiker) hos en eller flera anslutna arbetsgivare. Av dessa anställningar ska vid ansökningstillfället minst 18 månader ha infallit inom de senaste tre åren för musiker, fyra åren för korister  och fem åren för dansare, sångsolister och musikalartister.
 • För fullt ekonomiskt stöd krävs minst 16 år (dansare, sångsolister, korister, musikalartister) respektive 22 år (musiker) kvalificerande tid.
 • För den som har rätt till ekonomiskt stöd baseras detta dels på den sammanlagda kvalifikationstiden, dels på den genomsnittliga inkomsten de senaste tre åren.