SOK stiftelsen

En förutsättning är att du är eller har varit anställd hos de institutioner som omfattas av avtalet. Du kan få olika stöd, beroende på hur länge du sammanlagt varit anställd.

De här arbetsplatserna omfattas

Bara anställningar hos de arbetsgivare som omfattas av avtalet kan räknas med i din kvalifikationstid. Det är de arbetsgivarna som har betalat avgiften till SOKstiftelsen.

Läs vilka arbetsgivare som omfattas!

Dansare som omfattas av SOKstiftelsen:

 • Du kan ansöka om stöd från månaden du fyller 35 år till och med månaden innan du fyller 43 år.
 • För att få aktivt stöd för karriärväxling är minsta kvalifikationstid sammanlagt 18 månader under de senaste fem åren, hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet.
 • För att få ekonomiskt stöd för omställning och karriärväxling är minsta kvalifikationstid fyra år (48 månader) hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet, varav 18 månader under de senaste fem åren (tillfälliga regler med anledning av pandemin gäller - läs mer här)
 • För att få fullt ekonomiskt stöd måste du ha sammanlagd kvalifikationstid på minst 16 år.
 • Du får räkna med tid du varit anställd som musikalartist eller sångsolist. Men om du ansöker om stöd som dansare måste 75 procent av din kvalificerande tid varit som dansare.
 • Normalt sett betalas stödet ut under tre års tid. Tiden för utbetalning kan förkortas, men det totala månadsbeloppet får då inte överstiga 90 procent av en förmodad heltidslön för en dansare.
 • Du kan också välja att få två års grundläggande ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp (istället för tre års månatligt stöd), och då sker inte någon ytterligare uppföljning av handlingsplanen. Du kan inte ansöka om förlängt stöd i detta fall. Anledningen kan till exempel vara att du behöver kapital till en investering när du startar eget eller ska betala en kursavgift, eller planerar att genomföra din karriärväxling utomlands.

Beräkningar av ekonomiskt stöd

Här kan du se några exempel på beräkningar. Du är välkommen att kontakta SOKstiftelsens kansli för preliminära beräkningar tidigast ett år innan du avser att ansöka om stöd.

Dansare 35 år

 • Kvalificerad för stöd; arbetat minst 4 år varav 18 månader inom 5 år
 • Arbetat 16 år = 192 månader
 • Full kvalifikationstid, 192/192 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/ månad
 • 192/192 x (90% av 30 000 kr/ månad) = 27 000 kr/ månad i 3 år

Dansare 39 år

 • Kvalificerad för stöd; arbetat minst 4 år varav 18 månader inom 5 år
 • Arbetat 8,5 år = 102 månader
 • Full kvalifikationstid 16 år, 192 månader
 • Kvalifikationstid 102/192 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 24 000kr/månad
 • 102/192 x (90 % av 24 000 kr)
 • Ekonomiskt stöd: 11 475 kr/månad i 3 år, eller 17 212 kr/månad i 2 år
 • Möjlighet till engångsutbetalning 275 400 (motsvarar 2 års stöd)