SOK stiftelsen

En förutsättning är att du är eller har varit anställd hos de institutioner som omfattas av avtalet. Du kan få olika stöd, beroende på hur länge du sammanlagt varit anställd.

De här arbetsgivarna omfattas

Bara anställningar hos de arbetsgivare som omfattas av avtalet kan räknas med i din kvalifikationstid. Det är de arbetsgivarna som har betalat avgiften till SOKstiftelsen.

Läs vilka arbetsgivare som omfattas!

Dansare som omfattas av SOKstiftelsen:

 • Du kan ansöka om stöd från månaden du fyller 35 år till och med månaden innan du fyller 43 år.
 • För att få aktivt stöd för karriärväxling är minsta kvalifikationstid sammanlagt 18 månader under de senaste fem åren, hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet.
 • För att få ekonomiskt stöd för omställning och karriärväxling är minsta kvalifikationstid fyra år (48 månader) hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet, varav 18 månader under de senaste fem åren.
 • För att få fullt ekonomiskt stöd måste du ha sammanlagd kvalifikationstid på minst 16 år.
 • Du får räkna med tid du varit anställd som musikalartist eller sångsolist. Men om du ansöker om stöd som dansare måste 75 procent av din kvalificerande tid varit som dansare.

Beräkningar av ekonomiskt stöd

Här kan du se några exempel på beräkningar. Du är välkommen att kontakta SOKstiftelsens kansli för preliminära beräkningar tidigast ett år innan du avser att ansöka om stöd.

Dansare 35 år

 • Kvalificerad för stöd: har arbetet minst 4 år varav 18 månader inom 5 år
 • Arbetat 16 år = 192 månader
 • Full kvalifikationstid, 192/192 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/månad
 • 192/192 x (90% av 30 000 kr/månad) = 27 000 kr/månad före skatt i 3 år

Dansare 39 år

 • Kvalificerad för stöd: har arbetet minst 4 år varav 18 månader inom 5 år
 • Arbetat 8,5 år = 102 månader
 • Full kvalifikationstid, 16 år, 192 månader
 • Kvalifikationstid 102/192 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 24 000 kr/månad
 • 102/192 x (90% av 24 000kr/månad) = 11 475 kr/månad före skatt i 3 år, eller 17 212 kr/månad före skatt i 2 år

I den här filmen får du veta mer om villkor för stöd och hur du ansöker

 

Dansare som fortfarande omfattas av PISA-förordningen

Om du var anställd och hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern vid årsskiftet 2014/2015 omfattas du inte av SOK-avtalet. Du kan dock ansöka om omställningsersättning från SOKstiftelsen.

Övergångsregler och omställningsersättning