SOK stiftelsen

Beroende på hur lång din kvalifikationstid är kan du få antingen aktivt stöd eller ekonomiskt stöd. Välkommen att kontakta oss om du undrar över kvalifikationstider.

Aktivt stöd

Det aktiva stödet beror på dina individuella behov. I din plan har du beskrivit hur din karriärväxling ska gå till, i samarbete med din rådgivare. Du kan få olika typer av aktivt stöd. Du och din rådgivare kommer fram till vilket stöd just du behöver för att lyckas med din karriärväxling.

Ekonomiskt stöd

Om du har tillräckligt lång kvalifikationstid kan du också få ekonomiskt stöd. Stödet beräknas på din inkomst de senaste kvalificerande 36 månaderna, och beror dessutom på hur lång kvalifikationstid du har. Även det ekonomiska stödet är beroende av hur din plan för karriärväxlingen ser ut och vad du behöver.

Läs mer om kvalifikationstider här

Exempel på beräkningar av ekonomiskt stöd finns vid respektive yrkesgrupp.

Förlängt ekonomiskt stöd

Om det finns särskilda skäl kan du under vissa förutsättningar ansöka om förlängt ekonomiskt stöd.

Läs mer om förlängt ekonomiskt stöd här