SOK stiftelsen

SOKstiftelsen har bildats för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas.

Till grund för SOKstiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Teaterförbundet/för scen och film. Avtalet ersätter den statligt reglerade ordningen med lägre pensionsålder för vissa yrkesgrupper som gällde tidigare, den så kallade PISA-förordningen. Bakgrunden är branschens behov av omställning för vissa yrkesgrupper för att bibehålla en hög konstnärlig kvalitet på scenkonstinstitutionerna.

Vad gör SOKstiftelsen

SOKstiftelsen erbjuder stöd till frivillig omställning till ett nytt arbete, stöd för att växla till en ny karriär. Stödet kan vara aktivt - helt beroende av de behov individen har. Tillsammans med en rådgivare gör karriärväxlaren en plan, där behovet av stöd och i vilken form det ska vara identifieras. Stiftelsen kan också erbjuda ekonomiskt stöd. Båda formerna av stöd kräver en viss grundläggande kvalifikationstid. Observera att endast tid hos arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet kan medräknas.

Läs mer om kvalifikationstiderna här

Stöd till karriärväxlare under pågående karriär

Redan under pågående karriär är det bra att tänka på framtiden, för den som har ett yrke som troligen inte kommer att vara yrkeslivet ut. SOKstiftelsens rådgivare kan ge stöd redan innan en presumtiv karriärväxlare har skickat in en ansökan om stöd.

Stöd till fack

Som facklig representant är du förstås också välkommen att kontakta SOKstiftelsens rådgivare. Vi hoppas att även du kan vara ett stöd för dina medlemmar och berätta om SOKstiftelsens möjligheter att ge stöd. Vi kan också komma ut till er och informera. Kontakta oss gärna!

Stöd till karriärväxlare

När en karriärväxlare ansöker om stöd inleder SOKstiftelsen med att definiera om kvalifikationstiden är tillräcklig, och vilket stöd som är aktuellt – aktivt stöd, eller både aktivt och ekonomiskt stöd? Därefter påbörjas arbetet att tillsammans med rådgivaren ta fram en plan för karriärväxlingen. Den godkända handlingsplanen är det som sedan definierar omfattningen på stödet, under förutsättning att tillräcklig kvalifikationstid finns.

Frivillig karriärväxling

Det som skiljer SOK-avtalet från andra omställningsavtal, förutom omfattningen på stödet, är att det är frivillig omställning. Ingen uppsägningssituation föreligger. Istället kan man likna det vid ett fönster som öppnas vid en viss ålder, olika för olika yrkesgrupper, och stängs igen efter ett antal år. Om den anställde inte valt att karriärväxla under den perioden stängs möjligheten att ansöka om stöd från SOKstiftelsen, och anställningen fortgår (under förutsättning att det är en tillsvidareanställning).