SOK stiftelsen

Varför ska man samtala om karriärväxling? Inom vissa scenkonstyrken är det någonting som medarbetaren står inför i framtiden, oavsett vad man vill eller inte vill.  Samtidigt är det en fråga som många arbetsgivare tycker är svår att lyfta naturligt. 

Du som är facklig företrädare eller chef kan göra mycket för att avdramatisera samtalen om karriärväxling och tidigt informera om de möjligheter som finns. 

SOKstiftelsens rådgivare möter ofta scenkonstnärer som står inför en karriärväxling. Men även arbetsgivare och fack kan få stöd – inte minst i hur man på ett naturligt sätt kan möta medarbetare i karriärväxlingsfrågor i de olika samtal som förs på en arbetsplats.  

SOKstiftelsens rådgivare har tagit fram en guide som handlar om hur du som är chef eller facklig företrädare kan möta medarbetare i karriärväxlingsfrågor oavsett om det gäller en introduktion vid nyanställning, regelbundna utvecklingssamtal eller det viktiga avslutssamtalet. 

Stödet från SOKstiftelsen – till arbetsgivare och fack 

Förutom guiden har vi också tagit fram konkreta frågeställningar, praktiska tips och råd inför de olika sorternas samtal. Även om guiden främst vänder sig till chefer som har samtal med medarbetare så är fackliga företrädare minst lika viktiga. Du kan säkerställa att informationen om SOKstiftelsen når varje nyanställd medlem och vara en viktig källa till både stöd och information under hela scenkonstkarriären.

SOKstiftelsens rådgivare finns tillgängliga som bollplank – varmt välkommen att kontakta oss! 

Läs vår guide - samtal inför karriärväxling här (pdf, 13 sidor)

Läs mer om frågeställningar och tips här

Att samtala om karriärväxling

Hur gör man för att få samtalen om karriärväxling att bli en naturlig del av ett yrkesliv? Vi har tagit fram en guide som du som genomför utvecklingssamtal kan använda dig av.

Samtal om karriärväxling - en guide

Rådgivarens tips och praktiska råd för samtal om karriärväxling

Vill du komma igång med samtal om karriärväxling? Läs intervjun meed Britt Marie LaBrosse som har kompletterad guiden några exempel på frågeställningar och tips du kan använda vid olika typer av medarbetarsamtal.

Britt Marie LaBrosse tipsar om frågeställningar vid medarbetarsamtal

Frågeställningar och praktiska råd för samtal om karriärväxling

Vi har kompletterat guiden med olika frågeställningar och tips när du står inför olika typer av medarbetarsamtal - vid anställning, medarbetarsamtal under anställningstiden och det viktiga avslutssamtalet.

Frågeställningar för medarbetarsamtal