SOK stiftelsen

SOKstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse som bildats av arbetstagarparterna Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Teaterförbundet/för scen och film samt arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Parterna utser styrelsen för SOKstiftelsen.

Styrelseledamöter i SOKstiftelsen

  • Mikael Brännvall (ordförande), Svensk Scenkonst
  • Anders Filén (vice ordförande), Symf
  • Jaan Kolk (vice ordförande), Teaterförbundet
  • Susanna Dahlberg, Svensk Scenkonst
  • Anders Linder, Svensk Scenkonst
  • Maria Bratt, Svensk Scenkonst
  • Bo Olsson, Symf
  • Mika Romanus, Teaterförbundet