SOK stiftelsen

SOKstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse som bildats av arbetstagarparterna Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Fackförbundet Scen & Film (tidigare Teaterförbundet/för scen och film) samt arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Parterna utser styrelsen för SOKstiftelsen.

Styrelseledamöter i SOKstiftelsen

  • Mikael Brännvall (ordförande), Svensk Scenkonst
  • Jaan Kolk (vice ordförande), Scen & Film
  • Gunnar Jönsson (vice ordförande), Symf
  • Susanna Dahlberg, Svensk Scenkonst
  • Henrik Marmén, Svensk Scenkonst
  • Maria Bratt, Svensk Scenkonst
  • Bo Olsson, Symf
  • Camilla Brown, Scen & Film