SOK stiftelsen

SOKstiftelsen har bildats för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas.

Till grund för SOKstiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna Teaterförbundet och Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund). Avtalet ersätter den statligt reglerade ordningen med lägre pensionsålder för vissa yrkesgrupper som gällde tidigare, den så kallade PISA-förordningen. Bakgrunden är branschens behov av omställning för vissa yrkesgrupper för att bibehålla en hög konstnärlig kvalitet på scenkonstinstitutionerna.

Vad gör SOKstiftelsen?

SOKstiftelsen erbjuder vissa konstnärliga yrkesgrupper stöd till frivillig omställning till ett nytt arbete, stöd för att växla till en ny karriär. Stödet kan vara aktivt - innehållet är helt beroende av de behov individen har. Tillsammans med en rådgivare gör karriärväxlaren en plan, där behovet av stöd och i vilken form det ska vara identifieras. Stiftelsen kan också erbjuda ekonomiskt stöd. Båda formerna av stöd kräver en viss grundläggande kvalifikationstid. Observera att endast tid hos arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet kan medräknas.

Läs mer om kvalifikationstiderna här

Stöd till karriärväxlare under pågående karriär

Redan under pågående karriär kan SOKstiftelsens rådgivare ge stöd. Alla som omfattas, eller kommer att omfattas, kan kontakta SOKstiftelsens rådgivare, innan en ansökan om stöd har skickats in.

Stöd till arbetsgivare

Som arbetsgivare är du förstås också välkommen att kontakta SOKstiftelsens rådgivare. Vi kan också komma ut till er och informera. Du spelar en viktig roll och kan hjälpa oss att sprida kunskap om möjligheten att söka stöd.

Stöd till karriärväxlare

När en karriärväxlare ansöker om stöd inleder SOKstiftelsen med att definiera om kvalifikationstiden är tillräcklig, och vilket stöd som är aktuellt – aktivt stöd, eller både aktivt och ekonomiskt stöd? Därefter påbörjas arbetet att tillsammans med rådgivaren ta fram en plan för karriärväxlingen. Den färdiga planen är det som sedan definierar omfattningen på stödet, under förutsättning att tillräcklig kvalifikationstid finns.

Frivillig karriärväxling

Det som skiljer SOK-avtalet från andra omställningsavtal på svensk arbetsmarknad, förutom omfattningen på stödet, är att det är frivillig omställning. Ingen uppsägningssituation föreligger. Istället kan man likna det vid ett fönster som öppnas vid en viss ålder, olika för olika yrkesgrupper, och stängs igen efter ett antal år. Om den anställde valt att inte karriärväxla under den perioden stängs möjligheten att ansöka om stöd från SOKstiftelsen, och anställningen fortgår (under förutsättning att det är en tillsvidareanställning).

Premierabatt

Arbetsgivaren betalar avgifter för alla som omfattas av avtalet, från och med 18 års ålder till och med den dagen det inte längre är möjligt att ansöka om stöd (det går bara att ansöka inom ett visst tidsintervall, olika för olika yrkesgrupper). När en anställd avstår från att ansöka om stöd kan arbetsgivaren ansöka om premierabatt. Premierabatten beräknas på det stöd den anställde skulle ha kunnat få från SOKstiftelsen. Premierabatten dras sedan av på kommande avgifter till SOKstiftelsen.

Mer information om premierabatten