SOK stiftelsen

Du som är tidsbegränsat anställd omfattas av SOKavtalet, under förutsättning att du varit anställd hos arbetsgivare som omfattas.

Om du har frilansat som egenföretagare, mot faktura, omfattas du inte avtalet.

För att omfattas ska du ha haft en tidsbegränsad anställning hos någon/några av de scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet. En tidsbegränsad anställning kan kallas många olika saker inom scenkonsten. Till exempel pjäskontrakt eller föreställningsgage. Den formella formen heter dock tidsbegränsad anställning (till skillnad från tillsvidareanställning) och anställningen kan omfatta allt från några timmar till flera månader.

Arbetsgivarna, de institutioner som omfattas av avtalet, rapporterar varje månad in vilka personer som varit anställda, i vilken omfattning och vilken lön som har betalats ut.

Under respektive yrkesgrupp kan du se vilka kvalifikationstider som gäller.

Våra rådgivare

Välkommen att kontakta våra rådgivare om du har frågor!