SOK stiftelsen

Hur börjar jag sortera mina tankar inför ett nytt yrkesval? Hur tar jag avstamp i det jag kan och vill så det blir rätt för mig? Idag är du skicklig inom ett specifikt yrkesområde. Du kan också många andra saker som du kan använda i olika sammanhang, i olika roller och kanske i en annan bransch. Det handlar om att ha förmåga och vilja att göra något med sin kunskap, sina erfarenheter och egenskaper. Oftast benämns det kompetens.

Guide till din karriärväxling

Vad ska du tänka på när du står inför möjligheten att växla karriär? SOKstiftelsens rådgivare har tagit fram en guide som kan stötta dig i dina tankar. Guiden består av frågor du får besvara - antingen skriver du ut den, eller så fyller du i pdf-filen på datorn och sparar den där.

Guide till din karriärväxling (pdf)

Din kompetens

Frågorna här nedan kan hjälpa dig hitta rätt i vad du kan och vill. Begränsa dig inte utifrån en redan vald yrkesroll. Frågorna öppnar och stöttar dig för att fundera över nya vägar i yrkeslivet.

Nästa steg är att blicka framåt - och slutligen välja väg och ta fram en plan.

Frågorna kan ibland vara svåra att besvara på egen hand. Bolla gärna med någon du har förtroende för. Du är välkommen att kontakta SOKstiftelsens rådgivare. Det gäller både om du först så småningom kommer att bli kvalificerad för stöd, eller om du redan är det. Frågorna är en del av resan.

Din yrkeserfarenhet

Du har många olika erfarenheter från din yrkesroll. Frågorna syftar till att ringa in och göra synligt vilka dessa erfarenheter är.

 • Vad behöver du kunna för att klara av ditt nuvarande arbete?
 • Vad behöver du kunna utöver din konstnärliga prestation?
 • Varför har du behövt kunna detta?
 • Vad har varit viktigast i ditt nuvarande yrke?
 • Vad har varit viktigt utöver din konstnärliga prestation?
 • Varför har det varit viktigt?

Dina egenskaper

Att ha självkännedom när det gäller de egna egenskaperna och karaktärsdragen är viktigt när man ska växla bana.

 • Hur skulle andra beskriva dina egenskaper?
 • Hur fungerar och agerar du i olika situationer i ditt yrkesliv?

Fundera till exempel över situationer som:

 • Samarbeten
 • Relation till andra
 • Planering

Dina styrkor

Styrkor är det du använder dig av i många olika situationer. Ofta omedvetet. Att synliggöra styrkorna gör att du kan använda dessa medvetet.

 • Vilka positiva kommentarer har du fått från arbetskamrater?
 • Vilka positiva omdömen har du fått från chefer?
 • Vad säger folk i din omgivning att du är bra på?
 • I vilka situationer känner du dig trygg, stark, bra och till din fördel?
 • I vilka situationer känner du dig stimulerad?

Dina intressen

De intressen du har kan vara ett spår att följa för att hitta till ett nytt arbete, en ny karriär. Det som intresserar dig bidrar ofta till fördjupning och utveckling. Engagemanget brukar innebära att du också blir bra på det området. Dina intressen kan ge nya uppslag på yrken och branscher som du inte tänkt på tidigare.

 • Vilka intressen har du?
 • I vilka sammanhang befinner du dig när du inte är på jobbet?
 • Finns det sammanhang, när du inte är i din konstnärliga roll, där du trivs och känner dig ”hemma”?
 • Finns det branscher, yrkesområden eller roller som du är nyfiken på?

Motivation och lust

När du vill göra någonting går det ofta lättare och blir bättre än när du måste göra något. När du är motiverad har du tillgodosett dina inre drivkrafter. Om du har kunskaper men inte viljan, så räcker det oftast inte till.  

 • Vad tycker du är roligt kopplat till arbete?
 • Varför är det roligt?
 • Vad vill du göra mer av?
 • Vad vill du inte göra alls?
 • Vad tycker du är viktigt i arbetet?
 • Vad motiverar dig, vilken är din drivkraft?

Dags att blicka framåt

När du vänt och vridit på frågorna ovan kan du börja fundera på var ditt nya arbete finns. Kanske är det i samma bransch men i en annan roll. Kanske är det i ett helt annat sammanhang. Där du får användning av dina erfarenheter, egenskaper, förmågor, intressen, din drivkraft och dina styrkor!

 • Vilket arbetsområde och arbetsuppgifter väcker ett intresse och nyfikenhet hos dig?
 • Är du intresserad av att byta bransch?
 • Vilka förutsättningar i ett framtida jobb är viktigt för dig (anställningsform, arbetstider, självständighet, samarbeten)?
 • Vilka arbetsområden och arbetsuppgifter ser du framför dig?
 • Hur vill du att ditt liv ska se ut om 5 år?
 • Vilket jobb vill du ha om 2 år?
 • Hur möter din kompetens ditt framtida arbete, var finns luckorna?
 • Går det att studera sig till din nya roll?

Planera

Tanken med en plan är att underlätta för dig att arbeta målinriktat och effektivt. Det kan också vara bra att skapa en plan B om den ursprungliga planen av någon anledning inte håller. Planen ska innehålla målbilder på kort och lång sikt, och vad du behöver göra för att komma dit.

Din plan ligger också till grund för beviljandet av aktivt och ekonomiskt stöd från SOKstiftelsen. SOKstiftelsens stöd ska göra det möjligt för dig att genomföra din plan! Kontakta oss gärna - en rådgivare på SOKstiftelsen kan hjälpa dig att ta fram din plan.

Våra rådgivare har tagit fram en "Guide till din karriärväxling" - den hittar du här (pdf, 22 sidor)

Ladda ner den till din dator och fyll i, eller skriv ut om du tycker det är lättare. Varmt välkommen att kontakta våra rådgivare om du har frågor!

Våra rådgivare

Välkommen att kontakta våra rådgivare om du har frågor!