SOK stiftelsen

En förutsättning är att du är eller har varit anställd hos de institutioner som omfattas av avtalet. Du kan få olika stöd, beroende på hur länge du sammanlagt varit anställd.

De här arbetsplatserna omfattas

Bara anställningar hos de arbetsgivare som omfattas av avtalet kan räknas med i din kvalifikationstid. Det är de arbetsgivarna som har betalat avgiften till SOKstiftelsen.

Läs vilka arbetsgivare som omfattas!

Musiker som omfattas av SOKstiftelsen:

 • Du kan ansöka om stöd från månaden du fyller 55 år till och med månaden innan du fyller 64 år.
 • För att få aktivt stöd för karriärväxling är minsta kvalifikationstid sammanlagt 18 månader under de senaste fem åren, hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet.
 • För att få ekonomiskt stöd för omställning och karriärväxling är minsta kvalifikationstid sex år (72 månader) hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet, varav 18 månader under de senaste tre åren.
 • För att få fullt ekonomiskt stöd måste du ha sammanlagd kvalifikationstid på minst 22 år. Fullt stöd är 85 procent av din lön (de senaste 36 kvalificerande månaderna) om du är mellan 55 och 59 år, och 75 procent om du är mellan 59 och 65 år (men du måste ansöka senast månaden innan du fyller 64 år).

Beräkningar av ekonomiskt stöd

Här kan du se några exempel på beräkningar. Du är välkommen att kontakta SOKstiftelsens kansli för preliminära beräkningar tidigast ett år innan du avser att ansöka om stöd.

Musiker 58 år

 • Kvalificerad för stöd: har arbetet minst 6 år varav 18 månader inom 3 år
 • Arbetat 22 år = 264 månader
 • Full kvalifikationstid, 264 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/månad
 • 264/264 x (85% av 30 000 kr/månad) = 25 500 kr/månad före skatt i 2 år

Musiker 58 år

 • Kvalificerad för stöd: har arbetet minst 6 år varav 18 månader inom 3 år
 • Arbetat 15 år = 180 månader
 • Full kvalifikationstid, 264 månader
 • Kvalifikationstid: 180/264 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/månad
 • 180/264 x (85% av 30 000 kr/månad) = 17 386 kr/månad före skatt i 2 år

Musiker 61 år

 • Kvalificerad för stöd: har arbetet minst 6 år varav 18 månader inom 3 år
 • Arbetat 22 år = 264 månader
 • Full kvalifikationstid, 264/264 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/månad
 • 264/264 x (75% av 30 000 kr/månad) = 22 500 kr/månad före skatt i 2 år

Om du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du inte av SOK-avtalet. För dig gäller PISA-förordningen.