SOK stiftelsen

En förutsättning är att du är eller har varit anställd hos de institutioner som omfattas av avtalet. Du kan få olika stöd, beroende på hur länge du sammanlagt varit anställd.

De här arbetsplatserna omfattas

Bara anställningar hos de arbetsgivare som omfattas av avtalet kan räknas med i din kvalifikationstid. Det är de arbetsgivarna som har betalat avgiften till SOKstiftelsen.

Läs vilka arbetsgivare som omfattas!

Musiker som omfattas av SOKstiftelsen:

 • Du kan ansöka om stöd från månaden du fyller 55 år till och med månaden innan du fyller 64 år.
 • För att få aktivt stöd för karriärväxling är minsta kvalifikationstid sammanlagt 18 månader under de senaste fem åren, hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet.
 • För att få ekonomiskt stöd för omställning och karriärväxling är minsta kvalifikationstid sex år (72 månader) hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet, varav 18 månader under de senaste tre åren (tillfälliga regler med anledning av pandemin gäller - läs mer här)
 • För att få fullt ekonomiskt stöd måste du ha sammanlagd kvalifikationstid på minst 22 år. Fullt stöd är 85 procent av din lön (de senaste 36 kvalificerande månaderna) tills du fyller 59 år, och 75 procent när du fyllt 59 år (fram tills du fyller 65 år). Observera att du måste ansöka om stöd senast månaden innan du fyller 64 år. Du kan som längst få ekonomiskt stöd till månaden innan du fyller 65 år.
 • Normalt sett betalas stödet ut under två års tid. Tiden för utbetalning kan förkortas, men det totala månadsbeloppet får då inte överstiga 75 respektive 85 procent av en förmodad heltidslön för en musiker.

Beräkningar av ekonomiskt stöd

Här kan du se några exempel på beräkningar. Du är välkommen att kontakta SOKstiftelsens kansli för preliminära beräkningar tidigast ett år innan du avser att ansöka om stöd.

Musiker 56 år

 • Har arbetat 22 år, d.v.s. 264 månader
 • Full kvalifikationstid = 264 månader
 • Genomsnittlig bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/månad
 • 0,85 x 30 000 kr (85 % av lönen)
 • Ekonomiskt stöd innan skatt: 25 500 kr/månad under som mest 2 år

Musiker 56 år

 • Har arbetat 15 år, d.v.s. 180 månader
 • Full kvalifikationstid = 22 år (264 månader)
 • Kvalifikationstid för musikern: 180/264 månader
 • Genomsnittlig bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/månad
 • 180/264 x 0,85 x 30 000
 • Ekonomiskt stöd innan skatt: 17 386 kr/månad under som mest 2 år, eller 23 181 kr/månad i 1,5 år

Musiker 61 år

 • Har arbetat 22 år, d.v.s. 264 månader
 • Full kvalifikationstid = 264 månader
 • Genomsnittlig bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 30 000 kr/månad
 • 0,75 x 30 000 kr (75 % av lönen)
 • Ekonomiskt stöd innan skatt: 22 500 kr/månad under som mest 2 år