SOK stiftelsen

En förutsättning är att du är eller har varit anställd hos de institutioner som omfattas av avtalet. Du kan få olika stöd, beroende på hur länge du sammanlagt varit anställd.

De här arbetsgivarna omfattas

Bara anställningar hos de arbetsgivare som omfattas av avtalet kan räknas med i din kvalifikationstid. Det är de arbetsgivarna som har betalat avgiften till SOKstiftelsen.

Läs vilka arbetsgivare som omfattas!

Musiker som omfattas av SOKstiftelsen:

  • Du kan ansöka om stöd från månaden du fyller 55 år till och med månaden innan du fyller 64 år.
  • För att få aktivt stöd för karriärväxling är minsta kvalifikationstid sammanlagt 18 månader under de senaste fem åren, hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet.
  • För att få ekonomiskt stöd för omställning och karriärväxling är minsta kvalifikationstid sex år (72 månader) hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet, varav 18 månader under de senaste tre åren.
  • För att få fullt ekonomiskt stöd måste du ha sammanlagd kvalifikationstid på minst 22 år.

I den här filmen får du veta mer om villkor för stöd och hur du ansöker

Om du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du inte av SOK-avtalet. För dig gäller PISA-förordningen.