SOK stiftelsen

SOKstiftelsens rådgivare har stor erfarenhet av att diskutera karriärväxling och alla frågor som kan kopplas till det. Här presenterar vi tips och tankar som de gärna delar med sig av. Välkommen att kontakta någon av dem om du har frågor eller vill bolla dina tankar!

Tips till dig som vill byta karriär

Om du någon gång har grunnat på att växla karriär vet du troligtvis att de funderingarna kan väcka många tankar och känslor. Det är inte helt enkelt att sortera bland alla dessa tankar och hitta en väg framåt. Linda Lekander, rådgivare på SOKstiftelsen, har många kloka tips och verktyg att dela med sig av när det kommer till just karriärväxling.

Här hittar du Lindas tips

Jag kan väl inte studera igen...?

Jo, det kan du! Det är på många sätt lättare att studera när man är vuxen. Kanske är du lite ringrostig – men du har med dig en erfarenhetsbank som verkligen kommer att hjälpa dig i studierna. – Ofta har vuxenstudenter, med erfarenhet från ett yrkesliv, lättare att se studier som arbetstid och de kan strukturera sin tid. Det är inte så att man tappar sin studieförmåga bara för att man blivit äldre! De karriärväxlare jag möter som valt studier är väldigt nöjda, de tycker att det är roligt, säger Maria Toft Zulawinski.

Läs Marias tips här

Varje pusselbit kan vara en ledtråd

Orienteringsfasen kallas den period av research och samtal som den blivande karriärväxlaren och rådgivaren har innan den aktiva karriärväxlingen påbörjas. Under orienteringsfasen, som kan vara olika lång, är SOKstiftelsens rådgivare den fasta punkten och bollplanket som ser till att den blivande karriärväxlaren får rätt typ av stöd. Behoven är individuella och ingens orienteringsfas är den andras lik.

Läs Britt Maries råd om vikten av att börja i god tid

Våra rådgivare

Välkommen att kontakta våra rådgivare om du har frågor!