SOK stiftelsen

Om det finns särskilda skäl kan du under vissa förutsättningar ansöka om förlängt ekonomiskt stöd.

Om du har agerat aktivt under din karriärväxling och trots detta har behov av fortsatt stöd kan du få förlängt stöd. Det ska i så fall utges i direkt anslutning till det grundläggande ekonomiska stödet. Det förlängda stödet kan maximalt uppgå till 75 procent av den tidigare lönen. Du kan som längst få stöd av SOKstiftelsen tills du fyller 65 år.

Du behöver beskriva varför du ansöker om en förlängning och ta fram en kompletterande handlingsplan. Du behöver också visa att du arbetat aktivt mot målet i din handlingsplan, och följt den eller reviderat den i samråd med din rådgivare.

Utbildningar

Om du går en grundläggande utbildning som är längre än det grundläggande stödet beviljas förlängningen normalt, under förutsättning att utbildningen riktar sig mot en tydlig yrkesroll och en möjlig arbetsmarknad, som är hållbar för dig.

Om du har behov av en masterutbildning kan en förlängning beviljas omdet finns en tydlig yrkesroll och en möjlig arbetsmarknad, som är hållbar för dig och om det bedöms nödvändigt för att du ska få ett arbete inom området.

Om du vill gå en forskarutbildning beviljas inte förlängt stöd i normalfallet, eftersom detta oftast bekostas av utbildningsinstitutionen (doktorandtjänstgöring).

Företagare

Om du startar eget företag kan du i normalfallet inte ansöka om förlängt stöd.

Om du flyttar utanför Sverige

Då kan du inte ansöka om förlängt stöd.

Samordning av inkomst

Observera att det förlängda ekonomiska stödet samordnas med andra inkomster du har. När du får förlängt stöd beviljat beskrivs hur mycket du kan tjäna utan att det påverkar det förlängda stödet.