SOK stiftelsen

Du ansöker om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten. Glöm inte att kryssa i vilken yrkesgrupp du tillhör. Observera att musiker har en egen blankett. Du kan fylla i ansökningsblanketten på datorn, spara och bifoga ansökan i ett mejl till stiftelsen. Det går också bra att skriva ut och skicka blanketten per post. Adressen står på blanketten.

Här kan du läsa om hur SOKstiftelsen behandlar dina personuppgifter!

Omställningsersättning för PISA-dansare

Om du fortfarande omfattas av PISA-förordningen enligt övergångsreglerna kan du ansöka om omställningsersättning.

Läs mer om det och ansök här!

Att ansöka om stöd från SOKstiftelsen

Alla arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet rapporterar varje månad in uppgifter om lön och arbetstid för de anställda som omfattas av avtalet.

När vi får din ansökan tar vi fram de uppgifter dina arbetsgivare har rapporterat om dig (både rapportering till SOKstiftelsen och före 2015 till SPV). Detta ligger till grund för beräkning av din kvalifikationstid och det ekonomiska stöd du kan få från SOKstiftelsen.

När din ansökan kommit till oss får du ett bekräftelsemejl från oss. Sedan kontrollerar vi att du är kvalificerad för att få stöd från stiftelsen. Processen ser sedan ut så här:

  • Du får kontakt med en rådgivare, om du inte redan har det
  • Du får stöd för att ta fram en plan för din karriärväxling
  • När du har en godkänd plan kan din aktiva karriärväxling starta, och du får aktivt och/eller ekonomiskt stöd utifrån planen och vad du är berättigad till läs mer om det här
  • Aktiviteter enligt planen startar
  • Regelbunden uppföljning med din rådgivare

Läs mer om hur det går till

Vad är kvalifikationstid?

Varje månad du har haft en inkomst över ett visst belopp från en eller flera arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet räknas som en kvalificerande månad (till och med den 31 mars 2021 är beloppet 5 8851 kronor, från och med 1 april 2022 6 009 kronor. Beloppet revideras varje år).

Som kvalificerande tid räknas alla de anställningar, både tidsbegränsade och tillsvidareanställningar, du har haft på en scenkonstinstitution som omfattas av SOK-avtalet. Det betyder att du bara kan tillgodoräkna dig arbetstid hos arbetsgivarna på listan (eftersom det bara är de som betalar in premier för omställning och karriärväxling). I ansökan ska du ange nuvarande eller senaste anställningen du haft på någon av de listade scenkonstinstitutionerna.

Anställningar du har haft hos andra arbetsgivare kan inte räknas med. Om du har arbetat som egenföretagare (fakturerat) räknas inte den tiden.

Upp till tolv månaders heltidssjukskrivning får räknas med i kvalifikationstiden. Det gäller också föräldraledighet, upp till nio månader/barn. Detta ska du därför ange i ansökan. Uppgifterna styrker du enklast med ett intyg från Försäkringskassan eller din nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Detta gäller om du varit sjukskriven eller föräldraledig på heltid eller deltid en längre period – varje månad du haft en inkomst över beloppet ovan från en eller flera arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet räknas det som en kvalificerande månad.

 

Här finns alla arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet

Här hittar du information om vad som gäller för olika yrkesgrupper

Här hittar du ansökningsblankett för dansare, sångsolister, korister och musikalartister (pdf)

Här hittar du ansökningsblankett för musiker (pdf)