SOK stiftelsen

Bakgrunden till avtalet är ett uppdrag från regeringen. De offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna omfattades tidigare av en statlig pensionsordning, PISA- förordningen. I denna reglerades bland annat lägre pensionsålder för vissa konstnärliga yrken.

Hösten 2014 beslöt regeringen att PISA-förordningen skulle avvecklas från årsskiftet 2014/2015. Uppdraget, att reglera villkoren för de grupper som tidigare hade lägre pensionsåldrar i kollektivavtal, överläts till arbetsmarknadens parter. Regeringen angav dock en ekonomisk ram för detta, och en del av lösningen skulle vara ett system för omställning och karriärväxling för att främja en hög konstnärlig kvalitet inom de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna. 

Nytt pensionsavtal – och SOK-avtalet

Våren 2015 enades parterna om en kollektivavtalslösning som dels innebar ett helt nytt pensionsavtal för alla anställda vid scenkonstinstitutionerna, dels ett särskilt omställnings- och karriärväxlingsavtal för de konstnärliga yrkesgrupperna (SOK-avtalet). I SOK-avtalet ingick också att en ny kollektivavtalsstiftelse (SOKstiftelsen) skulle bildas för insamling och förvaltning av de premier för omställning som arbetsgivarna ska betala för dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker. För skådespelare och andra konstnärliga grupper som omfattas av SOK-avtalet gör arbetsgivaren extra pensionsavsättningar för att möjliggöra ett mer flexibelt pensionsuttag. 

Uppdrag

SOKstiftelsen har till uppdrag att främja omställnings- och karriärväxlingsåtgärder genom aktivt och ekonomiskt omställningsstöd, understöd vid utbildning och andra åtgärder som underlättar övergången till nytt arbete. De parter som tecknat SOK-avtalet och bildat SOKstiftelsen är Fackförbundet Scen och film (tidigare Teaterförbundet/för scen och film), Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Svensk Scenkonst. SOKstiftelsen kommer att ha ett nära samarbete med Trygghetsrådet TRS.

Det är ett avtal som är unikt på svensk arbetsmarknad eftersom det erbjuder möjlighet till frivillig karriärväxling. De som omfattas av avtalet är vissa konstnärliga grupper som är anställda eller har varit anställda av offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Avtalet omfattar såväl tillsvidareanställda som tidsbegränsat anställda.