SOK stiftelsen

När du funderar på att byta karriär är det viktigt att vara medveten om dina överförbara kompetenser. Britt Marie LaBrosse, rådgivare på TRS och SOKstiftelsen, delar med sig av sina bästa tips för att hjälpa dig att identifiera, förstå och använda de kompetenser du har med dig till ditt nya yrke och din nya arbetsplats.

Britt Marie LaBrosse, rådgivare SOKstiftelsen.

Vad är överförbara kompetenser?

Överförbara kompetenser är färdigheter och egenskaper som kan överföras från en bransch till en annan eller från en yrkesroll till en annan. Det är generellt användbara och efterfrågade kompetenser oavsett bransch eller yrke.

– När du går från en roll till en likvärdig, eller byter roll inom samma bransch, är det relativt enkelt att identifiera kompetenser som du har användning för på den nya arbetsplatsen. Byter du bransch eller roll – eller både och – behöver du identifiera och sätta ord på dina överförbara kompetenser, i vart fall de som är relevanta för tjänsten du vill söka, förklarar Britt Marie.

Hur hittar du dina överförbara kompetenser?

För att identifiera dina överförbara kompetenser kan du börja med att granska kravspecifikationerna i platsannonser för det nya yrket som intresserar dig eller göra intervjuer med personer som redan arbetar i yrket.

– Du kommer snart att upptäcka att många av de kompetenser du identifierat som överförbara är så kallade informella eller mjuka kompetenser, exempelvis din förmåga att kreativt lösa ett problem eller samarbeta i ett team. Jag rekommenderar att ta hjälp av personlighetsprofiler och SOKstiftelsens Guide till din karriärväxling för att få ytterligare insikt i dina överförbara kompetenser, säger Britt Marie.

Exempel på framgångsrika karriärbyten

Britt Marie delar med sig av några exempel där överförbara kompetenser har hjälpt personer att påbörja sin karriärväxling. En musiker som arbetat extra som säljare i en Hi-Fi-butik upptäckte att hans kompetens i att hantera ljudkvalitet och balans samt pedagogiska färdigheter var användbara i båda yrkena. En dansare som funderar på att karriärväxla till osteopat insåg att hans förmåga att hantera och observera andra människors kroppar från olika vinklar samt tolka icke-verbal kommunikation var värdefulla kompetenser inom båda områdena.

Paketera och marknadsför dina överförbara kompetenser

För att öka anställningsbarheten när du karriärväxlar är det viktigt att paketera dina överförbara kompetenser väl och använda dem i din personliga marknadsföring.

– Samarbetsförmåga, att du är mål- och resultatinriktad, kreativ och flexibel är bara några exempel på kompetenser som kan överföras mellan olika branscher och yrkesroller, säger Britt Marie.

Exempel på kompetenser som kan överföras:

 • Samarbetsförmåga: Du har förmåga att skapa en positiv, harmonisk och produktiv arbetsmiljö där alla är engagerade, arbetar i samförstånd och med respekt för varandra.
 • Mål- och resultatinriktad: Du har förmåga att åstadkomma resultat och du ger dig inte förrän du nått ditt mål. Du kan se effekten av ditt och andras arbete. Kanske är du van vid att din prestation mäts, jämförs och bedöms.
 • Kreativitet: Du har förmåga att tänka utanför boxen och skapa nya innovativa och originella idéer eller lösningar på utmaningar, ofta på ett sätt som inte har gjorts tidigare.
 • Flexibel och anpassningsbar: Du har förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och vara öppen och flexibel för nya idéer och metoder.
 • Social kompetens: Du har förmåga att hantera det sociala samspelet mellan människor, läsa av sociala signaler, anpassa dig till olika sociala miljöer och bete dig på ett lämpligt sätt i olika situationer. Du kan upprätthålla goda relationer med andra.
 • Kommunikationsförmåga: Du har förmågan att föra en effektiv och situationsanpassad dialog med andra. Du tycker om att informera och uttrycka dina tankar, både muntligt och skriftligt.
 • Problemlösningsförmåga: Du har förmågan att identifiera och lösa problem på ett logiskt och effektivt sätt. Du kommer enkelt på nya idéer och nya infallsvinklar.
 • Organisations- och planeringsförmåga: Du har förmåga att organisera och planera arbete, aktiviteter, tid och resurser på effektivt sätt. Du tänker långsiktigt, har framförhållning och är väl förberedd. Du har lätt för att bygga strukturer och rutiner.
 • Initiativförmåga: Du har förmåga ”att ta tag i saker”, tar ansvar och sätter i gång med det som ska göras även när det inte finns någon tydlig eller specifik instruktion om det.
 • Analytisk förmåga: Du har förmågan att granska och tolka data och information samt på ett objektivt och logiskt sätt, och därefter dra slutsatser.
 • Ledarskapsförmåga: Du har förmågan att vägleda, motivera och inspirera en grupp människor, att uppnå gemensamma mål och navigera runt hinder.
 • Utvecklingsmotivation: Du har förmåga och motivation att ta till dig ny kunskap, information och nya metoder. Du kan ta emot feedback, och anstränger dig för att utvecklas och bli kunnigare genom att aktivt leta efter ny kunskap.

 

Fundera också om något av nedan kan vara relevant för dig när du identifierar dina överförbara kompetenser

 • Interkulturell kompetens - kanske har du arbetat i en internationell organisation eller i en organisation med en mångkulturell miljö och har därför fått stor insikt och kunskap om andra kulturer.
 • Erfarenhet från idrottsrörelsen eller kulturorganisationer och har branschförankring och ett stort kontaktnät.
 • Arbetat i politiskt styrda, ideella eller idéburna organisationer.
 • Arbetat i en bransch med tuff konkurrens och som ställer höga krav på leverans.
 • Arbetat i en organisation som ställer höga krav på inlevelse och engagemang.
 • Arbetat i en organisation som ställer höga krav på noggrannhet, kvalitet eller säkerhet.
 • Arbetat med regler, riktlinjer eller krav på tillstånd.
 • Erfarenhet av att arbeta i projektform.
 • Erfarenhet av kvalitetsutveckling eller Lean.
 • Arbetat i en verksamhet präglad av förändring eller stor tillväxt - erfarenhet av förändringsarbete och utvecklingsprocesser.
 • Grundläggande teknisk kunnande och ett stort intresse för ny teknik.

Avslutande råd

När du identifierar dina överförbara kompetenser är det viktigt att bara beskriva dem som är relevanta för jobbet du söker. Med rätt strategi och självinsikt kan du använda dina överförbara kompetenser för att öppna dörrar och skapa möjligheter i nya yrkesroller och branscher. Britt Marie betonar att det krävs tålamod och ihärdighet, men att resultaten ofta är väl värda ansträngningen.

– När du väl har identifierat dina överförbara kompetenser och lärt dig att marknadsföra dem effektivt, kommer du att märka att dina möjligheter för karriärutveckling och förändring blir betydligt större.

Slutligen uppmanar Britt Marie alla som funderar på att byta karriär att ta sig tid att reflektera över sina överförbara kompetenser och att inte vara rädd för att be om hjälp från professionella rådgivare, vänner eller kollegor.

– Genom att aktivt arbeta med att identifiera och använda dina överförbara kompetenser kan du hitta nya, spännande möjligheter och få en mer givande och dynamisk karriär, avslutar Britt Marie.