SOK stiftelsen

Chriztian Hallström är affärsrådgivare på SOKstiftelsen och har spenderat 30 år med att konkretisera samt realisera affärsidéer. På det sättet har han hjälpt flera hundra företagare att starta sina verksamheter. Chriztian har arbetat i olika företag och roller som konsult, affärsutvecklare och mentor. Här delar han med sig av sina bästa råd och tips. 

Chriztian Hallström, affärsrådgivare på SOKstiftelsen.

– Att bli egen företagare innebär både möjligheter och utmaningar. Många funderar nog någon gång på att starta ett eget företag. När man ibland får tiden och möjligheten att stanna upp och fundera mer konkret, ta vissa steg och kanske förverkliga sina drömmar och idéer. Då gäller det att vara uthållig, realistisk men ändå hålla fast vid sin ursprungliga tanke, säger Chriztian. 

Erfarenhet från många branscher

De företag som Chriztian har hjälpt till att starta finns i en stor bredd av branscher, allt från företag som erbjuder konsulttjänster till café/restaurang, detaljhandel, event, ledarskap och inom scenkonst och idrott. Men även många specialisttjänster, där lång forsknings- eller yrkesverksamhet ligger som grund.

– Jag har också givit många rådet att inte starta företag. Det innebär mycket uppoffringar och vissa risker att vara företagare. Det är då bra att få denna insikt tidigt, utan att först satsa pengar och tid, skuldsätta sig och sedan konstatera att det inte finns en bärighet i affärsidén, menar Chriztian.

Drivkraft är avgörande

Därför görs alltid en noga genomlysning av affärsidén, personen bakom och den tänkta marknaden samt ekonomiska beräkningar i budgetar. Med allt detta kan man ofta förutse möjligheterna till att kunna få en lönsamhet, som åtminstone måste vara ”acceptabel”.

I alla typer av företag finns en person, eller några, som har en tanke om att kunna erbjuda produkter eller tjänster till en marknad. Ibland är det inom samma område man redan verkat – ibland en helt ny bransch, som man kan omsätta till sin egen expertis eller drivkraft.

Ibland måste du ta hjälp av andra personer, som kompletterar dina egna färdigheter, för att uppnå en helhet som fungerar. Man behöver heller inte vara expert inom något specifikt utan kan bli tillräckligt duktig på att vara övertygande i vad man gör och säljer. Drivkraften är avgörande.

Fyra konkreta råd till dig som vill förverkliga din affärsidé.

1. Gör det du är duktig på!

Håll dig till din egen expertis, inom din disciplin (bokföring och liknande tjänster du kan köpa in eller be andra hjälpa till med).

2. GIG-ekonomi

Idag är det vanligt att man erbjuder sina tjänster, inom något man arbetat med länge. Dessutom är det vanligt att erbjuda sin arbetskraft en del av sin tid, men till flera företag eller kunder.

GIG-ekonomi är ett begrepp som växer. Man gör inhopp i olika verksamheter, projekt eller liknande men inte som permanent uppdrag. Då kan det vara en möjlighet att sälja sina kunskaper och sin tid via eget företag – och fakturera för den.

3. Affärsidén och nyttan måste vara tydlig

Den dröm som många har räcker ibland men samtidigt är det viktigt att vara realist. En verksamhet måste ha betalande kunder eller uppdragsgivare. Kunden är din marknad. De som lyckas bra med att hitta dessa kunder, är ofta engagerade inom sitt område, och har dessutom förmågan att kunna se var dessa kan hittas.

Det finns ett par viktiga parametrar som man ska tänka på inför en eventuell start.

VAD kan du tillföra som kundnytta (en produkt eller tjänst). Om det finns ett behov, då finns det alltid en marknad som är beredd att betala.

VEM är kunden som kan betala marknadsmässigt för dina tjänster eller produkter. Utan lönsamhet blir det inte långvarigt. Har du något unikt/en nisch?

HUR kan du nå dina kunder? Idag finns många olika kanaler att hitta kunder. Utgå alltid från att du själv måste hitta eller identifiera dina kunder. Då är det mycket enklare att sedan anpassa din marknadsföring.

4. Att ta betalt – marknadsmässigt

Detta är alltid en fråga som många ställer sig. Hur gör man? Vad är ”rätt” pris? Det beror naturligtvis på vad du säljer. Marknaden avgör oftast vad priset kan vara. Utbud och efterfrågan gäller!

Några fler tips från Chriztian…

Försök ha en eller två kunder (uppdragsgivare) ”på gång” INNAN du startar själva firman. Då vet du att det finns en grund att stå på. Gör gärna en marknadsundersökning innan du startar företag.

Att starta och registrera företag är relativt enkelt i Sverige. Tänk över ordentligt före start, och se till att du har rätt stöd runt omkring dig!

Om du befinner dig i ett läge där du kan fundera, utvärdera och kanske förverkliga din affärsidé, kontakta då din rådgivare och se vad du kan få för stöd via SOKstiftelsen!

Lycka till!

Mer om SOKstiftelsens stöd

Vid varje starta-eget-bedömning måste en affärsplan och budgetar för två år tas fram senast tre månader från det att du startat din aktiva karriärväxling. Affärscoachen stöttar dig i processen och gör slutligen en totalbedömning gällande hållbarheten kring din affärsidé.

TRS (SOKstiftelsens syskonorganisation) erbjuder även seminarier kring baskunskaperna som är riktade till dig som funderar på att starta företag. Om du är intresserad av det kan du be din rådgivare se när nästa tillfälle är och anmäla dig.