SOK stiftelsen

Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsavtal innehåller en reglering som gör det möjligt för arbetsgivare att i vissa fall anmäla önskemål om rabatt på premien till SOKstiftelsen.

Möjlighet att anmäla önskemål om premierabatt gäller om en tillsvidareanställd dansare, korist, sångsolist eller musikalartist väljer att inte ansöka om stöd för karriärväxling utan istället kvarstår i sin tillsvidareanställning även efter tidpunkten då det inte längre är möjligt att ansöka om stöd enligt avtalet. Möjlighet till premierabatt gäller inte tillsvidareanställda musiker eller tidsbegränsat anställda i någon av yrkesgrupperna.

Hur stor rabatten kan bli framgår av kollektivavtalet. Premierabatten motsvarar kostnaden för två års ekonomiskt omställningsstöd plus arbetsgivaravgifter. Som högst kan den uppgå till det totala värdet som arbetstagaren varit berättigad till i ekonomiskt omställnings- och karriärväxlingsstöd plus beräknad kostnad för arbetsgivaravgifter.

Möjligheten att skicka in en anmälan om premierabatt aktualiseras 1 januari 2022. Då gäller det enbart för tillsvidareanställda dansare. För korister, sångsolister och musikalartister dröjer det ytterligare några år innan det är möjligt att få premierabatt.

Det här gäller

  • Gäller för dansare som är anställda tills vidare.
  • Gäller från och med 1 januari 2022.
  • Gäller om dansaren är kvar i tjänst efter det datum då möjligheten att ansöka om omställningsstöd hos SOKstiftelsen upphört.
  • Anmälan måste göras inom ett år från detta datum.
  • Kvalifikationskrav och riktlinjer för beräkning av individuellt ekonomiskt stöd gäller vid beräkning av premierabatt.
  • Anmäl önskemål om premierabatt med blanketten nedan. Det är en ifyllbar pdf som du kan spara ner till din dator, fylla i och mejla till kontakt@sokstiftelsen.se.

Ur SOK-avtalet:

”5. Premierabatt för arbetsgivare i vissa fall. Om en tillsvidareanställd dansare, korist, sångsolist eller musikalartist kvarstår i sin anställning och avstår från att göra anspråk på det ekonomiska omställningsstöd som erbjuds inom det åldersspann som anges av SOK har arbetsgivaren rätt att få en premierabatt motsvarande kostnaden för två års ekonomiskt omställningsstöd plus arbetsgivaravgifter för de omställningsbehov som därvid kan uppkomma. Premierabatten kan dock högst uppgå till det totala värde som arbetstagaren varit berättigad till i ekonomiskt omställnings- och karriärväxlingsstöd plus beräknad kostnad för arbetsgivaravgifter. Anmälan om premierabatt enligt moment 5 måste ha inkommit till SOK inom ett år från det att möjligheten för den berörda arbetstagaren att själv ansöka om omställningsstöd har upphört.”

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta SOKstiftelsen.