SOK stiftelsen

SOKstiftelsens rådgivare har tagit fram en guide som du antingen kan läsa som webbsidor här, eller som en pdf-fil.

Som komplement till guiden får du här ett antal frågeställningar att ta upp vid olika typer av samtal med medarbetare.

När du anställer en scenkonstnär - även tidsbegränsat anställda

Informera om att alla scenkonstnärer (dansare, sångsolister, musikalartister, korister och musiker) får samma information vid anställningsens start.

Informera om att man som scenkonstnär inte förväntas kunna arbeta hela livet i sitt nuvarande yrke - och att det är bra att tidigt ha en plan, eller åtminstone tankar om framtiden och nästa karriär, även om det inte känns aktuellt just nu.

Fråga om medarbetaren känner till SOKstiftelsen och avtalet om karriärväxling. Berätta kort om att man kan få rådgivning och coachning redan under sin scenkonstkarriär, och om man uppfyller kvalifikationsreglerna ekonomiskt stöd för karriärväxling när den dagen kommer. Hänvisa till Sokstiftelsens webbplats och dela gärna ut foldern som riktar sig till relevant yrkesgrupp.

 

När tiden för då det är möjligt att söka stöd närmar sig

Det vill säga - 35 år för en dansare, 45 år för sångsolister, musikalartister och korister, och 55 år för musiker. Läs mer om villkor här.

Informera om att alla scenkonstnärer i samma ålderskategori får samma information/frågor.

Informera om att man som scenkonstnär inte förväntas kunna arbeta med sitt yrke hela sitt yrkesliv och att det är bra att man har en plan eller åtminstone tankar om framtiden och nästa karriär - även om det inte känns aktuellt just nu.

Försäkra dig om att scenkonstnären har all information hen behöver om SOKstiftelsen och avtalet kring karriärväxling. Om inte, berätta kort om avtalet och hänvisa till SOKstiftelsens webbplats. Samt att hen redan nu kan träffa en rådgivare på SOKstiftelsen helt förutsättningslöst och under sekretess för att orientera sig kring karriärväxling.

Informera om att du som chef ser positivt på om du och scenkonstnären har en naturlig och återkommande dialog kring medarbetarens framtid samt försäkra individen om att hen inte på något sätt missgynnas av att prata om sin nästa karriär. Men, att det naturligtvis är en valfritt vad man vill dela. (Du som chef behöver försäkra dig om att scenkonstnären känner sig ok med att prata om frågorna nedan innan de ställs.)

Ta stöd av frågorna i SOKstiftelsens Guide ”Checklista frågor för utvecklingssamtalet kopplat till framtid och karriär” eller följ upp vad ni pratade om på senaste utvecklingssamtalet. Exempel på frågor:

  • Vad ser du som en alternativ yrkesroll den dag du inte kan eller vill jobba kvar som dansare?
  • Vad skulle du vilja jobba med om du inte jobbade med det du gör idag?
  • Vad ser du som ditt nästa steg yrkesmässigt?
  • Hur tror du att du kommer agera om du märker att kroppen/rösten/kapaciteten inte håller eller om motivationen inte längre räcker?
  • Hur vill du att jag som chef skall agera om jag märker att din kropp/röst/kapacitet inte håller? Och hur kan jag vara ett stöd för dig om det skulle inträffa?

Avsluta med att göra det tydligt att du som chef alltid håller din dörr öppen för samtal kring framtid och att du kommer hänvisa vidare till SOKstiftelsen för samtal om nästa karriär.

Behöver du stöd inför  dialogen om karriärväxling med dina medarbetare? Varmt välkommen att ta kontakt med SOKstiftelsen för individuell coachning eller rådgivning.