SOK stiftelsen

Gina Tse är från Leeds i England och började dansa balett redan vid tre års ålder. Hon flyttade till Sverige för 17 år sedan på grund av kärleken och fick anställning på Kungliga Operan i Stockholm. Där blev hon sedermera utsedd till den främsta solodansösen, prima ballerina. Sedan några år tillbaka har Gina avslutat sin egen danskarriär för att driva en framgångsrik balettskola i Stockholm.

 Min karriärväxling började egentligen redan för fem år sen när jag fortfarande dansade på Kungliga Operan. Jag hade en ledig dag i veckan och den söndagen använde jag för att lära ut dans till barn. Det var otroligt belönande och jag fick så mycket energi från barnen trots att jag spenderade min enda lediga dag med mer dans, berättar Gina. 

En omvälvande omställning 

Efter en lång och framgångsrik karriär som dansare kände Gina att det var dags att avsluta sin egen danskarriär och satsa helhjärtat på att starta en dansskola. 

 Det var många som tyckte att det var för tidigt för mig att avsluta danskarriären men när man blir lite äldre ändras ens prioriteringar. Det blev allt viktigare för mig att hjälpa andra att utvecklas snarare än att satsa på min egen danskarriär. Jag var dessutom nöjd med allt jag hade uppnått som dansare och kände ingen tvekan om att tiden var rätt för att växla karriär, säger Gina. 

Men för en som varit dansare och artist hela yrkeslivet kan omställningen till en annan karriär vara omvälvande. För Gina var det blandande känslor och något av en sorgeprocess att lämna en etablerad karriär bakom sig.  

 Man har investerat och offrat så mycket för att bli en dansare på den nivån och när du går vidare känns det som att du förlorar en del av dig själv och ditt liv. Även om jag kände att det var rätt steg var det väldigt svårt att gå vidare från den delen av mitt liv. Men lyckligtvis hade jag redan påbörjat arbetet med dansskolan så övergången blev mycket enklare än om jag inte hade förberett något. 

Stöd med att växla karriär 

Under den här perioden kom Gina i kontakt med SOKstiftelsen och fick stöd på resan att växla karriär. Att göra en karriärväxling är mer omfattande än att byta jobb. Det är en livsomställning som kan vara utmanande på många sätt. 

 Det var inte enkelt att sluta som balettdansös eftersom det har varit en så stor del av min identitet i hela mitt liv. Jag hamnade i en slags identitetskris under omställningen. Men jag hade ändå en klar bild av vad jag ville göra efter min omställning och när jag pratade med min rådgivare Linda på SOKstiftelsen blev mina planer alltmer tydliga och det kändes bara mer och mer rätt, säger Gina och fortsätter: 

– Linda och SOKstiftelsen har verkligen hjälpt till med min karriärväxling. Lindas stöttning och motiverande samtal gav mig mycket mer energi och tro på att det här faktiskt är rätt steg för mig. Under tre årstid fick jag förutom vägledning och rådgivning dessutom ett ekonomiskt stöd som underlättade uppbyggnaden av dansskolan och mitt företag. Det är underbart att den möjligheten finns eftersom stressen för den som byter karriär och vill starta ett eget företag är påtaglig. Den hjälp man kan få från SOKstiftelsen, både med ekonomi och vägledningen, gör stor skillnad. Jag rekommenderar alla som har möjligheten att ta hjälp från SOKstiftelsen att göra det så snart som möjligt. Om jag inte hade påbörjat min resa med dansskolan medan min danskarriär fortfarande pågick hade jag aldrig klarat av den här omställningen. Jag tror att det är viktigt att använda de sista åren av sin aktiva karriär, som exempelvis dansare, till att bygga upp och förbereda sig för sin nästa karriär. 

Dansen är för alla 

Ginas dansskola, The International Ballet School,  har ungefär 300 elever och det finns en linje som är mer hobby-baserad och en linje för dansare som förbereds för att dansa professionellt. Skolans vision är dock att vara en dansskola som inte endast siktar på att ta fram de bästa dansarna utan Gina vill visa att dans är till för alla. 

 Det är viktigt för mig att bidra och ge tillbaka till kulturen i Sverige, för den har gett mig mycket och jag vill ge tillbaka så mycket jag kan. Även om man inte dansar professionellt kan man få ut mycket av att dansa balett. Vi är väldigt inkluderande och tar gärna in personer med olika funktionshinder, för mångfald inom balett är något jag brinner för. Vi är mycket noggranna med att dansen är för alla, säger Gina avslutningsvis.