SOK stiftelsen

En förutsättning är att du är eller har varit anställd hos de institutioner som omfattas av avtalet. Du kan få olika stöd, beroende på hur länge du sammanlagt varit anställd.

De här arbetsplatserna omfattas

Bara anställningar hos de arbetsgivare som omfattas av avtalet kan räknas med i din kvalifikationstid. Det är de arbetsgivarna som har betalat avgiften till SOKstiftelsen.

Läs vilka arbetsgivare som omfattas!

Sångsolister som omfattas av SOKstiftelsen:

 • Du kan ansöka om stöd från månaden du fyller 45 år till och med månaden innan du fyller 56 år.
 • För att få aktivt stöd för karriärväxling är minsta kvalifikationstid sammanlagt 18 månader under de senaste fem åren, hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet.
 • För att få ekonomiskt stöd för omställning och karriärväxling är minsta kvalifikationstid fyra år (48 månader) hos en eller flera scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet, varav 18 månader under de senaste fem åren.
 • För att få fullt ekonomiskt stöd måste du ha sammanlagd kvalifikationstid på minst 16 år.
 • Du kan räkna in tid du varit anställd som dansare eller musikalartist i din kvalifikationstid.

Beräkningar av ekonomiskt stöd

Här kan du se några exempel på beräkningar. Du är välkommen att kontakta SOKstiftelsens kansli för preliminära beräkningar tidigast ett år innan du avser att ansöka om stöd.

Sångsolist 48 år

 • Kvalificerad för stöd: har arbetet minst 4 år varav 18 månader inom 5 år
 • Arbetat 16 år = 192 månader
 • Full kvalifikationstid, 192/192 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 28 000 kr/månad
 • 192/192 x (90% av 28 000 kr/månad) = 25 200 kr/månad före skatt i 3 år

Sångsolist 48 år

 • Kvalificerad för stöd: har arbetet minst 4 år varav 18 månader inom 5 år
 • Arbetat 13 år = 156 månader
 • Full kvalifikationstid, 192/192 månader
 • Kvalifikationstid 156/192 månader
 • Bruttolön de senaste 36 kvalificerande månaderna: 28 000 kr/månad
 • 156/192 x (90% av 28 000 kr/månad) = 20 475 kr/månad före skatt i 3 år

Om du vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till pensionsåldern enligt PISA-förordningen omfattas du inte av SOK-avtalet. För dig gäller PISA-förordningen.