SOK stiftelsen

Här presenterar vi de vanligaste frågorna vi får från arbetsgivare och fack.

Nej, ingen löneskatt ska betalas av arbetsgivaren på premierna till SOKstiftelsen. SOKstiftelsen kommer att betala fulla sociala avgifter på det ekonomiska stödet som betalas ut till karriärväxlarna.

Det är viktigt att du rapporterar till SOKstiftelsen att du inte har några anställda i relevanta yrkesgrupper. Det gör du genom att logga in med dina inloggningsuppgifter och därefter klicka i rutan "Inget att rapportera" samt månad och år som avses. Du kan göra om detta flera gånger, om du vet att du inte kommer att ha några anställda i yrkesgrupperna under flera månader.

Möjligheten att ansöka om premierabatt omfattar enbart tillsvidareanställda dansare, musikalartister, sångsolister och korister som kvarstår i anställning då de passerat åldern för att ansöka om stöd från SOKstiftelsen (43 år för dansare). Det betyder att ni inte kan ansöka om premierabatt för de utländska dansarna både på grund av deras ålder och att de inte är tillsvidareanställda.

De äldsta sångsolisterna, koristerna och musikalartisterna som omfattas av avtalet träder ur åldersfönstret (fyller 56 år, det vill säga tidpunkten då de inte längre kan ansöka om stöd) år 2024, därför kan anmälan om premierabatt för dessa yrkesgrupper göras först då.

Arbetsgivare kan anmäla önskan om premierabatt för tillsvidareanställda dansare, korister, sångsolister eller musikalartister vilka kvarstår i anställning och avstår från att ansöka om stöd inom det åldersspann som anges av SOKstiftelsen. Premierabatten inkluderar inte yrkesgruppen musiker, enligt SOK-avtalet. Skälet till det är att alla musiker inte förväntas behöva karriärväxla (endast en av tio), därför är premien också betydligt lägre (två procent för musiker, jämfört med 26 procent för övriga yrkesgrupper, där i stort sett alla förväntas karriärväxla).