SOK stiftelsen

Här presenterar vi de vanligaste frågorna vi får från arbetsgivare och fack.

Nej, ingen löneskatt ska betalas av arbetsgivaren på premierna till SOKstiftelsen. SOKstiftelsen kommer att betala fulla sociala avgifter på det ekonomiska stödet som betalas ut till karriärväxlarna.

Det är viktigt att du rapporterar till SOKstiftelsen att du inte har några anställda i relevanta yrkesgrupper. Det gör du genom att logga in med dina inloggningsuppgifter och därefter klicka i rutan "Inget att rapportera" samt månad och år som avses. Du kan göra om detta flera gånger, om du vet att du inte kommer att ha några anställda i yrkesgrupperna under flera månader.

Det stämmer att ni inte kan ansöka om premierabatt för dansare som uppnått 43/44 års ålder under 2021. Dansare i den åldersgruppen omfattas inte av SOK-avtalet (och därmed inte av premierabatten) utan de omfattas i stället fortfarande av PISA-förordningen med möjlighet att få PISA-pension.

SOKstiftelsen kan liknas vid en försäkring och inbetalade premier är inte öronmärkta för varje individ. Möjligheten till premierabatt gäller enligt avtalet enbart för de personer som omfattas av SOKstiftelsens avtal. Dansare som fortfarande omfattas av PISA-förordningen tillhör inte denna grupp och därför gäller inte möjligheten att få rabatt för omställningsersättningen.

Möjligheten att ansöka om premierabatt omfattar enbart tillsvidareanställda dansare, musikalartister, sångsolister och korister som kvarstår i anställning då de passerat åldern för att ansöka om stöd från SOKstiftelsen (43 år för dansare). Det betyder att ni inte kan ansöka om premierabatt för de utländska dansarna både på grund av deras ålder och att de inte är tillsvidareanställda.

De äldsta sångsolisterna, koristerna och musikalartisterna som omfattas av avtalet träder ur åldersfönstret (fyller 56 år, det vill säga tidpunkten då de inte längre kan ansöka om stöd) år 2024, därför kan anmälan om premierabatt för dessa yrkesgrupper göras först då.

Arbetsgivare kan anmäla önskan om premierabatt för tillsvidareanställda dansare, korister, sångsolister eller musikalartister vilka kvarstår i anställning och avstår från att ansöka om stöd inom det åldersspann som anges av SOKstiftelsen. Premierabatten inkluderar inte yrkesgruppen musiker, enligt SOK-avtalet.