SOK stiftelsen

Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse har bildats för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Till grund för SOKstiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna Symf - Sveriges Yrkesmusikerförbund - och Fackförbundet Scen och film (tidigare Teaterförbundet). Avtalet ersätter den statligt reglerade ordningen med lägre pensionsålder för vissa yrkesgrupper som gällde tidigare, den så kallade PISA-förordningen.

SOKstiftelsen i korthet

SOKstiftelsen har bildats för att verkställa Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsavtal som tecknats av parterna Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Symf.

13 punkter om SOKstiftelsen

Scenkonstinstitutionerna som omfattas av SOK-avtalet betalar premier för anställda dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker. Premier betalas både för fast anställda (tillsvidareanställda) och tidsbegränsat anställda. Premierna bekostar stöd för omställning och karriärväxling. Stödet kan vara både aktivt och ekonomiskt. Karriärrådgivning, coachande samtal eller utbildning är exempel på aktivt stöd. Ekonomiskt stöd innebär stöd till försörjning under en viss tid, till exempel under en utbildningstid.

Verksamheten i SOKstiftelsen startade officiellt den 1 november 2016.

Verksamheten sker i nära samverkan med Trygghetsrådet TRS.