SOK stiftelsen

Stiftelsen är till för dansare, sångsolister, korister, musikalartister samt musiker som har eller har varit anställda vid de scenkonstitutioner som omfattas av avtalet. En förutsättning för aktivt stöd är att du har arbetat minst 18 månader på en eller flera scenkonstinstitutioner under de senaste fem åren. Både tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar räknas. Det är olika kvalifikationstid för de olika yrkesgrupperna när det gäller det ekonomiska stödet (tillfälliga regler med anledning av pandemin gäller - läs mer här).

De här arbetsplatserna omfattas

Bara anställningar hos de arbetsgivare som omfattas av avtalet kan räknas med i din kvalifikationstid. Det är de arbetsgivarna som har betalat avgiften till SOKstiftelsen.

Läs vilka arbetsgivare som omfattas!

När kan jag ansöka om stöd?

Du kan ansöka om stöd om du befinner dig inom det åldersintervall som gäller för din yrkesgrupp:

  • Dansare: från månaden du fyller 35 år till och med månaden innan du fyller 43 år
  • Korist, sångsolist, musikalartist: från månaden du fyller 45 år till och med månaden innan du fyller 56 år
  • Musiker: från månaden du fyller 55 år till och med månaden innan du fyller 64 år

Observera att du inte behöver ansöka om stöd för att kontakta en rådgivare - det är bara att ringa eller mejla!

Vill du ha mer information?

Kontakta någon av våra rådgivare!