SOK stiftelsen

Orienteringsfasen kallas den period av research och samtal som den blivande karriärväxlaren och rådgivaren har innan den aktiva karriärväxlingen påbörjas. Under orienteringsfasen, som kan vara olika lång, är SOKstiftelsens rådgivare den fasta punkten och bollplanket som ser till att den blivande karriärväxlaren får rätt typ av stöd. Behoven är individuella och ingens orienteringsfas är den andras lik.

- Vissa är redan från start väldigt övertygade om åt vilket håll de vill gå och då handlar det mer om att de vill stämma av fakta kring vårt erbjudande, säger Britt Marie LaBrosse, rådgivare med placering i Göteborg. I de fallen blir orienteringsfasen också kort medan de som är mer blanka vid starten kan kräva en längre process.

Tiden en viktig faktor

Oavsett utgångsläget är uppmaningen från SOKstiftelsen tydlig – börja i god tid! Den som vill studera kan behöva tid för att komplettera betygen, den som känner sig osäker kanske behöver tid för att hitta sin väg och för den som landat i ett eller flera tänkbara yrken finns tid att informera sig djupare.

- Jag har blivande karriärväxlare som haft sina första möten i orienteringsfasen fyra år innan de tänker starta sin aktiva karriärväxling, berättar Britt Marie, och det tycker jag är bra! Detta betyder däremot inte att orienteringsfasen pågår intensivt i fyra år.

Orienteringsfasen varierar i intensitet och kan exempelvis börja med en intensiv fas med 5-6 möten, som följs av en paus för att smälta vad som kommit upp. Sen kommer man tillbaka för att bolla sina tankar och idéer på nytt. Man kan också komma fram till att den ursprungliga idén av olika skäl inte är genomförbar längre och då är det bra att det finns gott om tid att tänka om och tänka nytt. 

Olika frågor kräver olika stöd

I orienteringsfasen erbjuder SOKstiftelsen olika stödtyper beroende på vilka frågeställningar den blivande karriärväxlaren har. Det kan vara studierådgivning för specifika utbildningsfrågor som behörighet och betygskrav. För de som vill starta eget finns affärskonsultstöd som kan hjälpa till med affärsplanen och med att mejsla ut affärsidén. De som behöver hjälp att bearbeta separationsprocessen från yrket innan de kan komma vidare kan få samtalsterapi med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Karriärrådgivning, eller coachning är en viktig del av stödet. Här jobbar sig Britt Marie och den blivande karriärväxlaren igenom en process som startar i nuet och landar i en karriärväxlingsplan med övergripande mål, delmål och aktiviteter som ska leda till nästa karriär. Var befinner jag mig just nu? Vem är jag, vad kan jag och vad vill jag göra? Vad önskar jag av min arbetsmiljö och anställningsform? Vilket familjeliv ska det nya yrket rymmas i? Att inse vad man vill ha ut av sitt yrkesliv och vad man har att erbjuda framtida arbetsgivare är avgörande för en lyckad karriärväxling.

- Detta arbete brukar jag likna vid att lägga ett pussel, berättar Britt Marie. Varje pusselbit kan vara en möjlig ledtråd och passa in i den större helhetsbilden. Varje pusselbit bär inte på helheten men varje ska prövas.

När man landat i ett eller flera tänkbara yrken kan det vara vettigt göra en marknadsundersökning och informera sig om förutsättningarna; Hur ser arbetsmarknaden ut? Finns det jobb? Vad innebär det att arbeta som …? Ett tips är att intervjua personer som har de aktuella yrket.

En process helt inkognito

SOKstiftelsens rådgivare har tystnadsplikt vilket innebär att varken arbetsgivaren, fackliga företrädare, kollegor eller någon annan får information om att man träffar en rådgivare på SOKstiftelsen i orienteringssyfte.

- Tystnadsplikten är jätteviktig, säger Britt Marie, men vi uppmuntrar samtidigt till en kontinuerlig dialog kring karriärväxling på scenkonstinstitutionerna så att den blir en naturlig del av yrkeslivet, eller av karriärpusslet om man vill kalla det så.

För blivande karriärväxlare och för arbetsgivare har SOKstiftelsen tagit fram guidematerial:

Guide för arbetsgivare ”Att samtala om karriärväxling”  SOKstiftelsen har också specifika rådgivare vars roll är att stötta arbetsgivaren med just dessa frågor.

Guide för blivande karriärväxlare ”Guide till din karriärväxling”

Britt Maries exempel på ”pusselbitar” som kan vara en ledtråd till helhetsbilden och en lyckad karriärväxling:

• Vilka är mina starkaste personliga egenskaper? På vilket sätt tar sig respektive egenskap uttryck? Hur vet jag att jag ”äger” den här egenskapen?
• Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor har jag och vilka vill jag helst använda?
• Vilka drivkrafter/värderingar har jag? Vad är viktigt för mig i ett arbete?
• Vilka är mina intressen generellt? Vilka ämnen/teman intresserar mig?
• Hur har mina hobbys och fritidsintressen sett ut genom livet och hur ser dom ut idag?
• Finns det arbetsområden som intresserar mig extra mycket?
• Hur ser min kompetensprofil ut? Vad har jag gjort i arbetslivet (utöver det givna scenkonstyrket)? Finns det överförbara kompetenser?

Britt Marie LaBrosse är en av SOKstiftelsens rådgivare och lotsar karriärväxlaren genom hela processen från tanke till färdig plan. Hon är expert på att coacha i karriärutveckling och ser varje pusselbit som en möjlig ledtråd till den större bilden.