SOK stiftelsen

Du är välkommen att kontakta en rådgivare på SOKstiftelsen redan innan du har bestämt dig för att karriärväxla. Vi kan ge dig rådgivning inför beslutet och berätta mer om processen. När du har bestämt dig fyller du i en ansökan och mejlar den till SOKstiftelsen.

Karriärväxlarens resa - en film där vår rådgivare berättar hur det går till

Har du bestämt dig?

När du har bestämt dig för att karriärväxla skickar du in din ansökan. Din kvalifikationstid påverkar dels om du har rätt till stöd, dels omfattningen på stödet.

Läs om kvalifikationstider här

Därefter ska du tillsammans med din rådgivare skapa en plan för din karriärväxling. Handlingsplanen innehåller mål och delmål, en plan B, aktiviteter och avstämningar med din rådgivare. När din plan är klar är det bara att börja.

Beroende på hur lång kvalifikationstid du har kan du få olika typer av stöd.

Läs mer om aktivt och ekonomiskt stöd här

Våra rådgivare

Välkommen att kontakta våra rådgivare om du har frågor!