SOK stiftelsen

Det är de offentligt finansierade scenkonstinstitutionerna som tidigare omfattades av en statlig pensionsordning, PISA- förordningen som omfattas av SOK-avtalet.

Arbetsgivare som omfattas av SOK-avtalet:

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Borås Stadsteater
Byteatern (Kalmar läns teater)

Dalateatern (Stiftelsen Länsteatern i Dalarna)

Estrad Norr (Jämtlands läns musik och teater)

Folkoperan AB
Folkteatern i Göteborg ek.för. har bytt namn till Folkteatern Västra Götaland AB
Folkteatern i Gävleborg (Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg)

GotlandsMusiken (Gotlands Musikstiftelse)
Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester
Göteborg Wind Orchestra (Stiftelsen Göteborgsmusiken) /endast tidigare anställningar, finns ej längre/
Göteborgs Stadsteater AB
Göteborgs Symfoniker AB
GöteborgsOperan AB

Göteborgsoperan

Helsingborg Arena och Scen AB (fd AB Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Symfoniorkester)

Kalmar läns Musikstiftelse
Kammarorkestern Musica Vitae
Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD),
Kultur i Väst (fd. Musik i Väst) ändrat till Västra Götalandsregionen/Förvaltningen för kulturutveckling
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Operan AB

 

Länsmusiken i Örebro AB/Svenska Kammarorkestern
Länsteatern i Örebro AB
Länsteatern på Gotland

Malmö Live Konserthus AB (fd. Malmö Symfoniorkester AB)
Malmö Opera och Musikteater AB
Malmö Stadsteater AB
Musik i Blekinge - finns inte kvar längre
Musik i Syd

Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester)
NorrlandsOperan AB

Region Gävleborg-Kulturutvecklingen (fd. Musik Gävleborg)
Region Halland/Kultur i Halland (fd. Musik i Halland)
Regionteater Väst AB
Riksteatern

Scenkonst Sörmland (fd. Sörmlands Musik & Teater)
Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska Kammarorkestern och Musik i Västernorrland)
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans)
Scenkonst Västernorrland AB (Teater Västernorrland)
Scenkonstbolaget i Östergötland AB (fd. Östgötateatern och Norrköping Symfoniorkester AB)

Skånes Dansteater AB
Smålands Musik och Teater
Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta)

Stiftelsen Musik i Dalarna
Stiftelsen Musik i Uppland
Stiftelsen Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester)
Stiftelsen Norrbottensteatern

Stiftelsen Värmlandsoperan
Stiftelsen Östgötamusiken har gått upp i Scenkonstbolaget Östergötland AB

Konserthuset

Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholms Stadsteater AB

Teater Halland AB

Vara konserthus AB
Västerbottensteatern AB

Västmanlands teater (Kommunalförbundet Teater Västmanland)
Västmanlandsmusiken (Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken)
Västerås Sinfonietta (Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken)

Uppsala Stadsteater AB