SOK stiftelsen

Är du nyfiken på något nytt i ditt yrkesliv? Vet du att karriären inom scenkonsten har ett givet slut, men du vet inte vart du ska ta vägen då? Ett gott råd är att ta kontakt med en av rådgivarna på Trygghetsrådet TRS och SOKstiftelsen.

Ett samtal som kan ge nya idéer för din framtid och ditt yrkesliv.

Alla som har en anställning i en TRS-ansluten organisation kan ta kontakt med TRS för att få vägledning i frågor som gäller yrkesliv och studier. En fantastisk möjlighet som fortfarande ganska få känner till. Om du dessutom omfattas av SOK-avtalet (är dansare, sångsolist, korist, musikalartist eller musiker på en offentligt finansierad scenkonstinstitution) gäller både TRS och SOKstiftelsens avtal.

– Det viktiga är att ta kontakt om du har frågor eller är nyfiken på de möjligheter som finns. Du behöver inte ha en färdig plan eller en bestämd riktning, det räcker med att vara nyfiken på vägen framåt i ditt yrkesliv, säger Maria Toft Zulawinski, rådgivare på TRS och SOKstiftelsen med mångårig erfarenhet av att lotsa scenkonstnärer vidare i yrkesliv och studier.

Hennes uppmaning är tydlig: Ta kontakt, sedan är det rådgivarnas jobb att bedöma hur mycket stöd du kan få och av vilken av de båda stiftelserna.

Se möjligheter

Ett samtal med någon som ser möjligheter, som känner till den verklighet en scenkonstnär lever i och som kan branschens förutsättningar öppnar upp för egna nya tankar och idéer:

– En dansare kanske vill börja sin karriärväxling samtidigt som hen fortsätter att dansa. Då finns möjligheten att via TRS få en utbildning betald eller få ett yttrande för att studera med omställningsstudiestöd. Vi har så mycket att erbjuda, dels i form av ekonomiskt stöd men även i form av rådgivning, studievägledning eller jobbcoachning, berättar Maria Toft Zulawinski.

Hon konstaterar att yrkesgrupper inom scenkonsten ofta har en särskild drivkraft. De är vana vid tuff konkurrens, har förmågan att samverka och samtidigt ha en egen initiativkraft.

– Min bild är att de klarar sig väldigt bra när de hittar något nytt som de kan lägga hjärtat i – kanske inte med samma passion som i dans eller musik, men ändå med lust och vilja.

Marias bästa tips!

  • Ta kontakt för ett vägledande samtal. Du behöver inte ha bestämt dig för att göra något annat, men hör dig för och diskutera: Vad finns för vägar, hur ser det ut ekonomiskt och hur fungerar omställningsstudiestödet.
  • Ett vägledande samtal är förutsättningslöst och behöver inte leda till något just då, men det blir lättare att ta kontakt igen när det är skarpt läge.