SOK stiftelsen

Djupintervjuer med SOKstiftelsens åtta första färdiga karriärväxlare har satt ljuset på vikten av att påbörja resan mot en ny karriär i god tid. Linda Lekander är en av de fyra rådgivare som följt de första karriärväxlarna genom omställningsprocessen. 

– Det många inte tänker på är att växlingen faktiskt är större än att ”bara” byta jobb, säger Linda. Ett bättre ord är snarare livsomställning eftersom många påbörjar sina karriärer redan som barn och byggt både sitt liv och sin identitet kring sin yrkesroll. Detta gör resan mot en ny yrkesbana även känslomässigt utmanande, menar Linda.

Djupintervjuerna visade tydligt på hur viktig orienteringsfasen är för en bra karriärväxling. Orienteringsfasen är tiden innan handlingsplan och genomförandefas och utformas individuellt. Under denna fas genomförs kompetensinventering, coachande samtal och praktisk rådgivning och syftet är att uppmuntra till att vidga tankebanorna.

– Här handlar det om att våga undersöka allt man är nyfiken på. Vi uppmuntrar till att prova på så mycket som möjligt, det kan till exempel handla om volontärarbete, att prya på intressanta arbetsplatser, att intervjua personer som redan jobbar i den roll man är nyfiken på eller att exempelvis studera parallellt på distans, berättar Linda.

Orienteringsfasen kan vara olika lång, en del har redan en väldigt klar bild av nästa yrke och vägen dit medan andra har en krokigare resa.

– Det kan ta några år att komma fram till vad man faktiskt vill. Att man ändrar sig under vägen är inte ovanligt, sen ska man också tänka på hur arbetsmarknadens behov ser ut, vad man vill ha för arbetstider, hur självständigt man vill arbeta, vilken lön och vilka karriärmöjligheter som finns. Det är många lager på löken, säger Linda.

Alla karriärväxlare har upplevt första steget mot en karriäromställning som ett stort steg att ta. Stödet från rådgivarna har varit avgörande, i kombination med det ekonomiska stödet för att genomföra processen.

- Vi vill att karriärväxlarna ska känna att vi finns där för dem och kan vara just ett stöd i processen. Det är ju inte så att vi ger svaren på vad de ska göra i sin nästa karriär, men vi kan coacha och lotsa dem på vägen, säger Linda som tillägger att det är viktigt att de känner att de kan påbörja resan parallellt med sin nuvarande yrkesroll. Att börja i tid ger en större chans att komma till rätta och hitta en plats för sig själv i ett nytt yrkesliv och målet är förstås att karriärväxlaren ska känna att ”det här blev bra”, avslutar Linda. Då är vi också nöjda på SOKstiftelsen.

Tips från Linda till blivande karriärväxlare:

  • Våga närma dig tankarna på att lämna nuvarande yrkesbana.
  • Börja smått och fundera kring dina känslor och tankar inför fortsatt yrkesliv.
  • Gå igenom guiden på SOKstiftelsens hemsida, den är öppen för alla.
  • Acceptera att omställningen kommer att ta tid och se det som en värdefull tid.
  • Fråga människor runt dig vad de uppfattar att dina styrkor och tillgångar är. Leta efter gömda intressen hos dig själv. 

På SOKstiftelsens hemsida finns förutom Guiden även andra verktyg för att utforska vägen framåt samt intervjuer med tidigare karriärväxlare och filmer att titta på.

 

bild

Börja fundera tidigt, rekommenderar Linda Lekander.